Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Urbanistyki i Architektury

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Imię i nazwisko


Telefon Pokój

Anna Pakulińska-Attia 

(naczelnik wydziału)

22 70 17 555 nr 48a
Ewa Łątka 22 70 17 554 nr 48
Anna Peckiel 22 70 17 554
Agnieszka Zubala 22 70 17 553 nr 47
Andrzej Komorowski 22 70 17 553
 Krzysztof Tobiasz 22 70 17 552 nr 46
Piotr Kalbarczyk 22 70 17 552
Małgorzata Miksa 22 70 17 551 nr 46
Zygmunt Podgórski 22 70 17 551
Anna Alberska 22 70 17 564 nr 32
Dorota Krug 22 70 17 564
Wojciech Rosochacki 22 70 17 563 nr 31
Kinga Socha 22 70 17 563
     
Wanda Kubiak 22 70 17 556 półpiętro nr 5
Zbigniew Kaiser 22 70 17 556

 
Kontakt z sekretariatem wydziału: uia@piaseczno.eu lub 22-70-17-554


Zakres wykonywanych zadań:

 1. Opracowywanie analiz dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
 2. Opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Obsługa merytoryczna procedury sporządzenia i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
 5. Przygotowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych i realizacyjnych.
 6. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach prac własnych wydziału.
 7. Przygotowywanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonywanie miejscowych planów przez projektowe jednostki zewnętrzne.
 8. Obsługa merytoryczna i formalna poszczególnych etapów projektów planów oraz elaboratu planu po jego zatwierdzeniu.
  1. zbieranie wniosków oraz przeprowadzanie procesów opiniowania i uzgodnień z uprawnionymi jednostkami i instytucjami.
  2. obsługa procesu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
  3. przygotowywanie projektów zawiadomień i zarządzeń Burmistrza.
  4. sprawdzanie kompletności dokumentacji planów, ich obiór i archiwizacja oraz przekazywanie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wojewodzie, celem stwierdzenia zgodności z prawem i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.
 9. Zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla terenów gmin sąsiednich.
 11. Opracowywanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 12. Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych.
 13. Opracowywanie projektów decyzji:
  1. o warunkach zabudowy,
  2. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 14. Przeprowadzanie procedur związanych z uzgodnieniem projektów decyzji.
 15. Uzgadnianie i opiniowanie projektów plastycznych umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta i gminy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem istniejących dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.
 17. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom.
 18. Prowadzenie rejestru aktów administracyjnych z zakresu merytorycznego działania wydziału.
 19. Przygotowanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji.

Zobacz jak załatwić sprawy w tym wydziale

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij