Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna

Wymiar i korekta podatku od nieruchomości – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Finansowy - Naczelnik Wydziału: Krzysztof Bernat
Parter, pok. nr 10 – Pani Marzena Walczuk-Stępniewska.
Telefon 22 70 17 510, 22 70 17 511

2. Wymagane dokumenty.

Pliki do pobrania:
- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1,
- załącznik DN-N – dane o nieruchomościach,
- załącznik DN-ZW – dane o zwolnieniach podatkowych,

Wypełnioną deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Symbol klasyfikacyjny.

3120.

4. Opłata skarbowa.

Bez opłat.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy.


6. Doręczenie decyzji.


7. Tryb odwoławczy.


8. Podstawa prawna:

- art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm),
- art. 21 § 1 pkt. 1, art. 47 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
- Uchwała Nr 1577/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10-11-2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno zmieniona uchwałami Nr 335/XIV/2011 z 23-11-2011r. oraz Nr 361/XV/2011 z dnia 14-12-2011r.,
- Uchwała Nr 337/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23-11-2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,
- Uchwała Nr 1578/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10-11-2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

9. Zwolnienia.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości zostały wymienione:
- w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- w § 1 Uchwały Nr 1578/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10-11-2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

10. Korekta podatku od nieruchomości.

Korekta podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji na podatek od nieruchomości „DN-1” z adnotacją „KOREKTA”, wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Uwagi.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b)jest bez tytułu prawnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:
1)dla gruntów- powierzchnia,
2)dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
3)dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno jako właściwemu organowi podatkowemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia mającego wpływ na wysokość opodatkowania odpowiednio skorygować deklaracje,
3) wpłacać - bez wezwania - obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości.
Kwoty należnego podatku od nieruchomości należy wpłacać na indywidualne konta bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatkową po raz pierwszy informację o nr konta bankowego otrzymają po złożeniu deklaracji. W uzasadnionych przypadkach podatnicy składający deklarację podatkową po raz pierwszy mogą zwrócić się o udzielenie informacji o nr konta telefonicznie.

Uwaga! Nie dopełnienie w/w obowiązków, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy Dz. U. z 1999r. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.).

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, ciąży również na podatnikach korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Notatki:

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij