Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego USC/09/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu - Alfreda Stachyra
Z-ca Kierownika - Grażyna Giereło
Z-ca Kierownika – Paulina Pitkiewicz
Piaseczno ul. Warszawska 1

Telefon 22 70 17 699, fax. 22 70 17 698
e-mail: usc@piaseczno.eu

2. Wymagane dokumenty

- Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.
- Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego i jego urzędowe tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeżeli odpis aktu stanu cywilnego został wydany na druku wielojęzycznym, zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane.
Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
W przypadku, gdy zagraniczny akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, wymaga uzupełnienia i należy złożyć dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski - jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o uzupełnienie transkrybowanego aktu, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP.

- w przypadku małżeństwa – oświadczenie o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego - jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska (poświadczone przez konsula - jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście).
- dowód uiszczenia płaty skarbowej.
- dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu.

3. Opłaty

- 50 zł. za wydanie odpis zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcje.
- 39 zł. za wydanie odpisu zupełnego potwierdzającego uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
Opłata skarbowa uiszczona w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołączone do wniosku.
Opłatę skarbową należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno, bądź gotówką u inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie. Na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, zakładka Urząd Miasta, znajduje się numer rachunku bankowego

4. Termin załatwienia sprawy

Wnioski o transkrypcję aktu stanu cywilnego załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
Po transkrypcji aktu wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu.

5. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie transkrypcji aktu stanu cywilnego do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 463).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1000).

7. Uwagi

Wniosek z kompletem dokumentów można złożyć do wybranego Kierownika Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP.

8. Wnioski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij