Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy) USC/03/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu - Alfreda Stachyra
Z-ca Kierownika - Grażyna Giereło
Z-ca Kierownika – Paulina Pitkiewicz
Piaseczno ul. Warszawska 1

Telefon 22 70 17 699, fax. 22 70 17 698
e-mail: usc@piaseczno.eu

2. Wymagane dokumenty.

• do wglądu dokumenty tożsamości narzeczonych (dowód osobisty, paszport)
- dowód wpłata opłaty skarbowej

• Cudzoziemiec:
1) do wglądu dokument tożsamości
2) składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo prawomocne postanowienie sądu zwalniające od obowiązku złożenia takiego zaświadczenia. Do wglądu: paszport, karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.
Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.
Ponadto składa:
3) kawaler/panna - odpis aktu urodzenia wraz urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
4) osoby, które pozostawały w związku małżeńskim składają odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis orzeczenia o rozwodzie/unieważnieniu małżeństwa z datą prawomocności/ostateczności wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.
5) wdowiec/wdowa składa odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.
Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa zapewnienie do ślubu w obecności tłumacza przysięgłego.

3. Opłaty

- Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Opłata skarbowa uiszczona w dniu złożenia zapewnień. Pokwitowanie wpłaty dołączone do zapewnienia.
Opłatę skarbową należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno, bądź gotówką u inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie. Na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu zakładka Urząd Miasta znajduje się numer rachunku bankowego.

4. Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Po zawarciu małżeństwa na podstawie dokumentów przekazanych przez duchownego do USC zostaje sporządzony akt małżeństwa.
Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru.

5. Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

6. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 463).
- Art. 1 § 2 i 3, art.4 1, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1904).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1000).
- Prawo konsularne z dnia 25 czerwca 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1545).

7. Uwagi

Osoby chcące zawrzeć związek małżeński powinny mieć ukończone 18 lat. W przypadku nieletniej kobiety wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego (zezwolenie wydaje Sąd Rejonowy - Wdział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Duchowny przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego USC sporządza niezwłocznie akt małżeństwa.

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Urząd jest czynny:
godziny pracy USC Piaseczno

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij