Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ustalenie numeru porządkowego GGG-09/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ustalenie numeru porządkowego GGG-0/01

 Wniosek do pobrania na dole strony


Karta Informacyjna

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Geodezji i Gospodarkami Gruntami

 • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska – Woszczyk
 • Zastępca Naczelnika Wydziału: Anna Gieleta
 • Alina Maleszewska, Renata Janicka

 
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
( wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego)

Miejsce załatwienia sprawy


nr telefonu

 • składanie dokumentów – kancelaria urzędu Urząd  Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05- 500 Piaseczno
 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy - pok. nr 68, (II piętro)


tel. (22) 70 17 530 lub (22)70 17 533

Godziny urzędowania

poniedziałek,  800 - 1800

wtorek, środa, czwartek, piątek  800 - 1600

Wymagane dokumenty

Do wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku


- pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego (wzór wniosku dostępny w urzędzie bądź na stronie internetowej urzędu: www.bip.piaseczno.eu)  zawierający:

- załączniki :

* dla budynku istniejącego:

kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopii mapy zagospodarowania działki z zaznaczonym budynkiem oraz

kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy z pieczątką o niewniesieniu sprzeciwu zg. z art. 54 ustawy Prawo budowlane

* dla budynku będącego w trakcie budowy - kopia decyzji pozwolenia na budowę oraz kopia mapy zagospodarowania działki

* dla prognozowanego do wybudowania- kopia mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z zaznaczonym obrysem planowanego budynku

- pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Wysokość opłaty

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego

Bez opłat

Złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  bądź na konto Gminy Piaseczno nr 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)

Termin realizacji sprawy

Do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania ( bądź w terminie dłuższym- sprawy szczególnie skomplikowane, np. wymagające przeprowadzenia procedury nadania nazwy ulicy , przy której położona jest nieruchomość)


Tryb odwoławczy

sprawy

 Nie przysługuje

Podstawa prawna sprawy

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 725 ze zm .)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 • Ustawa z dnia 16 maja 2019 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Procedura ustalenia nr porządkowego

* Numer porządkowy ustala się:

- dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

- dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej

* numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych: właściciela lub użytkownika wieczystego lub innego podmiotu, który wykaże swój interes prawny

* wniosek o ustalenie numeru porządkowego dostępny jest w Urzędzie bądź na stronie internetowej urzędu.

* o fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz właściciela/współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.

* ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu , a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw- nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Tabliczkę z numerem porządkowym właściciel nabywa i utrzymuje w należytym porządku na własny koszt.

Wzór wniosku

 1. dostępny w kancelarii urzędu
 2. dostępny pod adresem : http://bip.piaseczno.eu/artykul/130/441/ustalenie-numeru-porzadkowego-ggg-09-01  bądź tutaj:           
          Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij