Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – dotyczy to reklam, kiosku handlowego, stoiska handlowego, ogródka gastronomicznego, wystaw, imprez, zdjęć do filmu, usytuowania kontenera itp.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – dotyczy to reklam, kiosku handlowego, stoiska handlowego, ogródka gastronomicznego, wystaw, imprez, zdjęć do filmu, usytuowania kontenera itp.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.
Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu
Szczegółowe Informacje: Tadeusz Kawiak i Rafał Żytkowski piętro III, pok. nr 96 telefon (22) 70 17 675,
2. Wymagane dokumenty.
W kancelarii należy złożyć odpowiedni wniosek.
3. Załączniki w zależności od rodzaju wniosku
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem lokalizacji reklamy i podaniem jej wymiarów
- projekt reklamy zawierający jej wizualizację na tle otoczenia, wymiar, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej fundamentowania),
- projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.) Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) projekt organizacji ruchu powinien zostać uzgodniony z zarządem drogi (Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu)
4. Opłata skarbowa.
-   złożenie niniejszego wniosku nie podlega opłacie skarbowej
-  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (w przypadku działania przez pełnomocnika) udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie terenu w pasie drogowym Zgodnie z art. 1 ust. 2 w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.        
- za zajęcie pasa drogowego naliczane są opłaty, zgodne z Uchwałą Nr 225/XI/2015 Rady  Miejskiej w  Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r.
5. Termin załatwienia sprawy.
Zgodnie z art.35 Kpa.
6. Doręczenie decyzji.
 Decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 97 piętro III.
 7. Tryb odwoławczy.
Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
8. Dodatkowe informacje:
- w przypadku umieszczenia nowych obiektów (reklamy, kiosku handlowego, obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu  drogowego) w pasie drogowym  konieczne jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a następnie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
- w przypadku zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na kolejny okres wniosek należy złożyć ze stosownym  wyprzedzeniem przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia,
-  w przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.
9. Podstawa prawna.
Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 255/XI/2015 z dnia 26.08.2015r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2019r, poz. 1000 ze zm.)

Ustawa  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2018r, poz. 1044 ze zm.)

Urząd jest czynny:

poniedziałek w godzinach 8.00-18.00

wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna:

poniedziałek w godzinach 8.00-18.00

wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij