W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Dokonanie zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, oraz w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

Wersja strony w formacie XML

Karta Informacyjna

Dokonanie zmiany danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

1. Wydział odpowiedzialny
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Szczegółowe informacje:
Ewa Trzcińska, Beata Radomska
Parter, pok. nr 19
Telefon (22) 70-17-517

2. Sposób złożenia wniosku

Wniosek o zmianę danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniająych składa się na formularzu RKZ-2 wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia.


Wniosek dostępny jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

 

Do wniosku o zmianę danych zawartych we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dołączyć:

-   decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie
    wymagań sanitarno- lokalowych w przypadku żłobka, pozytywną opinię Burmistrza
    określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc- w przypadku klubu dziecięcego,

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku
w imieniu podmiotu zakładającego żłobek lub klub dziecięcy chyba, że uprawnienie to wynika wprost z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dostępnego publicznie rejestru lub ewidencji.

3. Opłaty
Nie podlega opłacie.

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów zaświadczenie o zmianie danych we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostanie wydane w ciągu 7 dni. Zaświadczenie zostanie przesłane na adres wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można je odebrać osobiście w pokoju nr 19.

Zmiana danych w wykazie dziennych opiekunów zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

5. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

6. Podstawa prawna
Art. 35 oraz art. 47a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.)

Notatki
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno jest czynny:
poniedziałek- w godzinach 8.00-18.00
wtorek- piątek- w godzinach 8.00-16.00

Uwaga!  

Podmiot wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji o aktualizacji danych w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:
  1. nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  2. numeru NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  3. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  5. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
  6. informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni
  od dnia ich zaistnienia w przypadku:
  1. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  2. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  3. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub osoba fizyczna będąca dziennym opiekunem prowadząca działalność na własny rachunek zobowiązani są do:

 1. wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w przypadku:
  1. numeru lub indeksu identyfikującego podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzającym status podmiotu;
  2. numeru NIP i REGON;
  3. numeru PESEL;
  4. oświadczenia o weryfikacji spełnienia przez dziennego opiekuna warunków,
   o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy;
  5. imienia i nazwiska dziennego opiekuna;
  6. wystąpienia w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w przypadku:
   1. miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
   2. liczby dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
   3. czasu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
   4. wysokości opłat u dziennego opiekuna.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane