Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty albo paszport,
  • Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego składa się na załączonym formularzu / zgłoszenie pobytu stałego/ lub /zgłoszenie pobytu czasowego/ z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu/. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
  • Dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiace nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta / parter /
tel. 22 70 17 601/602/604/605/6013
Godziny pracy: poniedziałek 8-18
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

OPŁATY ZA ZASWIADCZENIE

ORGAN DOKONUJĄCY ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY WYDAJE Z URZĘDU OSOBIE ZASWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY.

ORGAN DOKONUJĄCY ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY WYDAJE OSOBIE NA JEJ WNIOSEK , ZASWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY ZA OPŁATĄ SKARBOWĄ 17 ZŁ.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego

PODSTAWA PRAWNA

-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /Dz. U. 2016 r. poz. 722//,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego / Dz. U. 2015 r.  poz. 1852/
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. 2016 r. poz. 23./
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. 2015r. poz. 783./

Tryb odwoławczy
BRAK

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, którym się zameldowała.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij