Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Pobieranie materiałów przetargowych RZP-01/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna

sposób pobierania materiałów przetargowych


1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Referat Zamówień Publicznych- Kierownik Wydziału: Piotr Borkowski
Piętro III , pok. nr 75
Telefon (22) 70 17 655,
Fax (22) 70 17 692,
e-mail: rzp@piaseczno.eu

2. Wymagane dokumenty

Wniosek o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej (SIWZ). SIWZ można odebrać osobiście w Referacie Zamówień Publicznych w pokoju nr 75 na III piętrze lub za zaliczeniem pocztowym. W przypadku osobistego odbioru płatnej SIWZ (wysokość opłaty zgodnie z ogłoszeniem przetargowym), opłatę uiszcza się na parterze w kasie Urzędu Miasta i Gminy ( kasa czynna wtorek -piątek 8.00-16.00, poniedziałek 8.00-18.00). W razie potrzeby otrzymania faktury VAT należy się zwrócić najpierw do Wydziału Księgowości Budżetowej do pokoju nr 55 II piętro tel. 70 17 616 w celu wystawienia faktury a następnie udać się do kasy. Z dowodem wpłaty lub fakturą należy udać się po odbiór SIWZ na III piętro pok. 75.

3. Opłaty

SIWZ przekazuje się nieodpłatnie.
Do postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego cena jaka jest żądana za SIWZ pokrywa jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

4. Sposób i termin załatwienia sprawy

SIWZ przekazuje się nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej, Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.

6. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19 poz. 177 z póź. zm. i przepisy wykonawcze)

7. Uwagi

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze-kazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w ust. 1, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Notatki

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij