Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 362)
4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 232 z późn. zm.)
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626)
6) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)
7) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str.8).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w termie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wypłatę kosztów kształcenia zawodowego młodocianego pracownika;
2. Kopie umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku zmiany pracodawcy także umowę o pracę oraz świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy;
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
4. Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
5.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6. Oświadczenie o formach i kwotach otrzymanej pomocy publicznej w przeciągu ostatnich 3 lat na wnioskowanego młodocianego, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;
7. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w przeciągu ostatnich 2 lat, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wymienionym okresie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij