Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta informacyjna

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Barbara Wysocka
ul. Wojska Polskiego 54
05-500 Piaseczno
Telefon: (22) 736 29 83, 736 29 84, 736 29 85, 736 29 88

2. Wymagane dokumenty
W Kancelarii Urzędu lub w Wydziale Gospodarki Odpadami należy złożyć lub wysłać listem na adres Urzędu lub adres Wydziału:
a) DOZ-1 - deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których powstają odpady, lub
b) DON-1 – deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyłącznie nieruchomości niezamieszkałe, lub
c) DOL-1 – deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, lub
d) DOW-1 - deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Nowa deklaracja - stosownie do art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Zmiana deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji – korekta deklaracji następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami DOZ-1, DON-1 lub DOL-1 DOW-1. Przy czym: w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

3. Opłata skarbowa
Bez opłat.

4. Podstawa prawna
a) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. – tekst jednolity, poz. 250 ze zm.).
b) Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
c) Uchwała Rady Miejskiej Nr 292/XII/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
d) Uchwała Rady Miejskiej Nr 78/V/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
e) Uchwała Rady Miejskiej Nr 216/X/2015 z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
f) Uchwała Rady Miejskiej Nr 291/XII/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
g) Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 486/XVIII/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

5. Zwolnienia
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Od 1 maja 2016 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi:
- 6,30 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 15,30 zł – w przypadku nieselektywnej zbiorki odpadów.

6. Materiały do pobrania
Deklaracja DOZ-1
Deklaracja DON-1
Deklaracja DOL-1
Załącznik ZDOZ-1
Deklaracja DOW-1
Załącznik ZDOW -1
Załącznik ZDOW -2

7. Uwagi
Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w odrębnym piśmie przesłanym z Gminy Piaseczno przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze) oraz przy ul. Wojska Polskiego 54 (na parterze).

W przypadku nieruchomości zamieszkałych miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
a) 9,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b) 18,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych miesięczna stawka za pojemnik na odpady zmieszane o określonej pojemności wynosi:
a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 17,00 zł
• za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 25,00 zł
• za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 55,00 zł
• za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 150,00 zł
• za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 250,00 zł
• za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 400,00 zł
• za kontener o pojemności 10 m3 – o wysokości 800,00 zł
b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
• za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 25,00 zł
• za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 38,00 zł
• za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 90,00 zł
• za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 240,00 zł
• za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 375,00 zł
• za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 600,00 zł
• za kontener o pojemności 10 m3 – o wysokości 1200,00 zł
W przypadku nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady, kwota opłaty stanowi sumę opłat od zadeklarowanej liczby osób oraz wielkości pojemnika.
W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
a) 85,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
b) 125,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


Notatki:
Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Opłaty za odpady można wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze) oraz przy ul. Wojska Polskiego 54 (na parterze).


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij