Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta informacyjna

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Barbara Wysocka
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno
Telefon: (22) 701 75 31, 701 75 34, 701 75 36, 701 75 37,

2. Wymagane dokumenty
W Kancelarii Urzędu lub w Wydziale Gospodarki Odpadami należy złożyć lub wysłać listem na adres Urzędu lub adres Wydziału:
a) DOZ-1 - deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których powstają odpady, lub
b) DON-1 – deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyłącznie nieruchomości niezamieszkałe, lub
c) DOW-1 - deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Nowa deklaracja – stosownie do art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji – korekta deklaracji następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami DOZ-1, DON-1, DOW-1. Przy czym: właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest sytuacja gdy składa deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia.

3. Opłata skarbowa
Bez opłat.

4. Podstawa prawna

a) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. – tekst jednolity, poz. 2010 ze zm.).

b) Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

c) Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

d) Uchwała nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

e) Uchwała Rady Miejskiej Nr 291/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.

f) Uchwała nr 486/XVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

5. Zwolnienia

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Od 1 kwietnia 2019 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi:
- 18,90 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 45,90 zł – w przypadku nieselektywnej zbiorki odpadów.

6. Materiały do pobrania
Deklaracja DOZ-1
Deklaracja DON-1
Załącznik ZDOZ-1
Deklaracja DOW-1
Załącznik ZDOW -1
Załącznik ZDOW -2

7. Uwagi
Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w odrębnym piśmie przesłanym z Gminy Piaseczno przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze).
W Kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 można dokonać płatności kartą płatniczą.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
a) 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b) 54,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi:
a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 20,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 35,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 86,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 180,00 zł
 • za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 400,00 zł
 • za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 600,00 zł
 • za kontener o pojemności 10 m3 – o wysokości 900,00 zł

b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 40,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 65,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 150,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 370,00 zł
 • za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 700,00 zł
 • za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 1200,00 zł
 • za kontener o pojemności 10 m3 – o wysokości 1600,00 zł


W przypadku nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady, kwota opłaty stanowi sumę opłat od zadeklarowanej liczby osób oraz wielkości pojemnika.


Notatki:
Urząd jest czynny:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Opłaty za odpady można wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze)


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij