Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zezwolenie na zorganizowanie zgromadzeń publicznych ZK - 03/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Krok po kroku:
POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie,
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 lub prześlij je faksem nr 22 756 70 49 albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.
Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji).
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone.
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: zgromadzenia@mazowiecki.pl
lub
1.Zadzwoń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, pod numer: 22 695 64 70 w godz. 8.00-16.00
22 595 13 01
22 595 13 00

2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Zgromadzenie spontaniczne to takie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:
1. organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub
2. wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).
3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w Referacie Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej ul.Kościuszki 5 pok. 18, w godzinach 8.00 – 16.00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Wymagane dokumenty:
Postępowanie zwykłe:

Postępowanie uproszczone:
1. zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone,

Opłaty:
Brak.

Miejsce złożenia:
Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie ul.Kościuszki 5.

Miejsce odbioru i wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy::
Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul.Wojska Polskiego 54 / pok. nr 3, II piętro/.

Termin odpowiedzi:
Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. 1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

Tryb odwoławczy:
Do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

Wymagane załączniki:
1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym + Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator)
2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone

Załączniki do pobrania
1. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego .
2. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij