Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zezwolenie na zorganizowanie imprez masowych ZK - 02/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna

Wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprez masowych
Wniosek do pobrania na dole strony

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej - Kierownik Referatu: Tadeusz Tomczyk
ul.Wojska Polskiego 54, Piętro II pok. nr 3
Telefon (22) 7362986

2. Wymagane dokumenty

Podanie na zorganizowanie imprezy masowej w którym należy podać miejsce, czas i przewidywaną liczbę uczestników. Wniosek (wersja po pobrania) należy złożyć do Burmistrza nie później niż 30 dni przed terminem planowanej imprezy.
Do podania należy dołączyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej:
- opinię właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach - oryginał,
- opinię właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego - oryginał,
- graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu punktów gastronomicznych i sanitariów - oryginał,
- regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
- program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
- informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej; przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób,
- wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej, kierownik ds. bezpieczeństwa,
- pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
- szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
- polisę ubezpieczeniową - kopię, oryginał do wglądu,
- pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenie będących w zarządzie tej jednostki.

3. Opłaty

Opłata skarbowa od decyzji wynosi 82,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana co najmniej 7 dni przed planowanym terminem imprezy masowej. Odbiór w pokoju nr 18 na parterze.

5. Tryb odwoławczy

a) Od decyzji organu służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
b) Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
d) Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

6. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

7. Uwagi

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy. Organizator imprezy masowej zapewnia:
- spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- służbę porządkowa i informacyjną,
- pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
- drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,
- warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
- sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
- w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem,
Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej.
Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

Urząd jest czynny:
poniedziałek:
- w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
- w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00

Do pobrania: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij