Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na wydzierżawienie na okres 1 roku  z mocą  obowiązywania od  18 listopada 2016r.,   części pow. 94m2 (łącznie) działek ozn. nr ewid. 66/9 i 66/8,  obr. 13, położonych w Piasecznie przy ul. K. Jarząbka i ul. Fabrycznej, z przeznaczeniem pod:

pawilon handlowy kwiaciarni wraz terenem służącym do obsługi  -  pow. 56m2 ,

teren zieleni przylegający bezpośrednio do pawilonu – pow. 31m2,

ciąg komunikacyjny (wejście do pawilonu) – pow. 7m2.

Stawki czynszu dzierżawnego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015  z dn. 16.12.2015r. wynoszą :

  • za grunt przeznaczony  pod  pawilon wraz z terenem służącym do obsługi -  119,20zł/m2/rok netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce     
  • za grunt pod teren zieleni – 1,05zł/m2/rok netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce
  • za grunt pod ciąg komunikacyjny – 50% stawki za grunt wydzierżawiany pod obiekt (kwiaciarni)  tj. 59,60 zł/m2/rok netto   plus podatek Vat w obowiązującej stawce. 

Stawki czynszu dzierżawnego mogą ulec zmianie od 01.01.2017r. po podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie stosownej uchwały.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna zatwierdzonym  uchwałą  Nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dn. 2.07.2014r. teren działek ozn. nr ewid. 66/9 i 66/8, przeznaczony jest pod pas drogowy (na planie rysunku oznaczony literami 1KD-L).

Teren objęty dzierżawą obecnie nie jest użytkowany jako droga czy pas drogowy, w najbliższym roku również nie przewiduje się prowadzenia inwestycji drogowej.

 2. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie na okres 1 roku   z mocą  obowiązywania od  01 stycznia 2017r. części pow. 3,30m2 działki ozn. nr ewid. 18/73, obr. 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej, z przeznaczeniem pod wolnostojącą tablicę informacyjno-reklamową o pow. 2,44m2.

 Stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 

  • za grunt przeznaczony  pod  nośnik reklamowy -  209,10zł/m2/rok netto (Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015  z dn. 16.12.2015r.), plus podatek Vat w obowiązującej stawce   oraz
  • za powierzchnię tablicy reklamowej  - 598,30 zł/m2/rok netto (Uchwała Rady Miejskiej Nr 413/XV/2015 z dn. 16.12.2015r.)  plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

Stawki czynszu mogą ulec zmianie od 01.01.2017r. po podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie stosownej uchwały.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  zatwierdzonym  uchwałą  Nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dn. 2.07.2014r. teren działki przeznaczony jest pod tereny publicznej zieleni, ogrody jordanowskie i skwery, na planie rysunku oznaczone literami 3ZP, 4ZP, 5ZP.

 3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie na okres 3 lat  z mocą  obowiązywania od  01 stycznia 2017r. części pow. 42m2 działki ozn. nr ewid. 183/6, obr. 24, położonej w Piasecznie przy ul. Iwaszkiewicza,   z przeznaczeniem pod teren zieleni.

Stawka czynszu dzierżawnego za grunt wynosi: 1,05zł/m2/rok netto  plus podatek Vat w obowiązującej stawce,   (Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015  z dn. 16.12.2015r.) 

Stawka czynszu może ulec zmianie od 01.01.2017r.  po podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie stosownej uchwały.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  zatwierdzonym  uchwałą  Nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dn. 15.02.2012r. teren   działki   przeznaczony jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ,  tereny usług nieuciążliwych, dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej  (na planie rysunku oznaczone literą 1MN).

 4. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie na okres 3 lat  z mocą  obowiązywania od  01 stycznia 2017r.  działki ozn. nr ewid. 2/20, o pow. 27m2 obr. 17, położonej w Piasecznie  w rejonie  ulic Kusocińskiego i Wojska Polskiego, z przeznaczeniem pod garaż murowany o pow. 17m2 oraz teren przed garażem – 10m2.

Stawka czynszu dzierżawnego wynosi:  za grunt  pod garażem  18,70zł/m2/rok netto  plus podatek Vat w obowiązującej stawce, za grunt przed garażem 50% obowiązującej stawki za grunty przeznaczone pod wydzierżawione obiekty  plus podatek Vat  (Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015  z dn. 16.12.2015r.) 

Stawka czynszu może ulec zmianie od 01.01.2017r. po podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie stosownej uchwały.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna zatwierdzonym  uchwałą  Nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dn. 29.04.1998r. teren działki  stanowi pas zieleni urządzonej, przez który przechodzi ciąg pieszy (18KUL).

Szczegółowe warunki dzierżawy  zostaną określone w „Umowach dzierżawy” . 

Niniejszy wykaz wywieszony jest na 21 dni, od dnia 06 grudnia 2016 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale GGG Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno  z  siedzibą  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,  pok. 69 II piętro, w godz. 8 – 16, tel.  22  70-17-525 lub  70 17 522.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij