Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r.   poz.  2147 ze zm.),  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do:  

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres od 14 maja 2017r. do 13 stycznia 2020r. , gruntu  o pow. 15,40m2, stanowiącego  część  działki oznaczonej nr ewid. 30/10, obręb 20, położonej w Piasecznie przy zbiegu ulic: Puławskiej i Chyliczkowskiej , z przeznaczeniem pod  zlokalizowany kiosk prasowy typu : „Ruch”

Roczna stawka  czynszu dzierżawnego za grunt   wynosi: 90,30zł/m2 netto   plus podatek Vat w obowiązującej stawce

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna   zatwierdzonym uchwałą Nr 656/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2.07.2008r.   teren działki przeznaczony jest pod mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi nieuciążliwe i biura, mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone, na planie rysunku oznaczony literami MW/U.

2. wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres  od 7 maja 2017r.  do 6 lutego 2020r., gruntu o pow. 10,50m2, stanowiącego część działki nr 63/1, obr. 20 , położonej w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego 11 A, z przeznaczeniem pod kontener blaszany , który wykorzystywany będzie jako komórka oraz  pod teren przed kontenerem służący do prawidłowego użytkowania komórki.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt pod kontenerem 18,70zł/m2 netto oraz za grunt przed kontenerem – 9,35zł/m2 netto; plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 16.06.2010r.teren działki nr 63/1 przeznaczony jest pod usługi oświaty (przedszkole) , tereny zieleni urządzonej, przeznaczenie dopuszczone – pod usługi nieuciążliwe, ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy,   na planie rysunku oznaczone literami  1U-Op/Z.

3. wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku , począwszy od 1 maja 2017r.  do 30 kwietnia 2018r., gruntu o pow. 6m2, stanowiącego część działki nr 2/8, obr. 34, położonej w Piasecznie przy ul. Dunikowskiego, w północno-wschodniej części działki nr 2/8, z przeznaczeniem pod teren zieleni. Działka nr 2/8 stanowi ulicę Dunikowskiego,  fragment tej działki, który będzie przedmiotem dzierżawy, nie jest wykorzystywany jako ulica.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt pod zieleń wynosi  0,95zł/m2 netto   plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą nr 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 25.04.2002r. teren działki nr 2/8, obr. 34 stanowi fragment pasa drogowego ulicy Dunikowskiego w Piasecznie, oznaczona na planie rysunku KUD (na północ od ul. Wyczółkowskiego i KJ ( na południe od ul. Wyczółkowskiego).  Teren przeznaczony do wydzierżawienia to planowany w przeszłości trójkąt widoczności, który zgodnie z nowym obowiązującym planem staje się bezcelowy, gdyż plan  nie przewiduje w tej części terenu istnienia drogi. 

4. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku ,  z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2017r., z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie  części o pow. 800m2 działki ozn. nr ewid. 411/5, położonej w Złotokłosie, z przeznaczeniem pod  garaż – pow. 30m2  oraz pod uprawy rolne -  pow. 770m2.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt wynosi: pod garażem    11,35zł/m2 netto   plus podatek Vat w obowiązującej stawce; za grunt przeznaczony pod uprawy rolnicze – 0,22zł/m2 do 5000m2, za każdy m2 powyżej 5000m2 – 0,09zł/m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą nr 117/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 20.04.2011r. teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy wolnostojącej , oznaczony na planie rysunku symbolem 24MN.

5. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres   od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31 grudnia 2017r., z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie  części o pow. 415m2 działki  nr ewid. 3/12, obr. 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów, z przeznaczeniem pod  teren zieleni.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt pod zieleń wynosi  0,95zł/m2 netto   plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą nr 613/LI/98  Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 16.07.1998r. teren działki przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-przemysłowo-składową i obsługę techniczną miasta , oznaczony na planie rysunku symbolem A15U,P,T.

6. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres  3 lat, z mocą obowiązywania od dnia 15 lutego 2017r. z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie   działki ozn.  nr ewid. 189/1,o pow. 13.100m2 , położonej w Siedliskach  , z przeznaczeniem pod  użytkowanie rolnicze.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt pod uprawy rolnicze  wynosi  0,22zł/m2 do 5000m2, za każdy m2 powyżej 5000m2 – 0,09zł/m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą nr 1240/XLII/2009  Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 16.12.2009r. teren działki przeznaczony jest pod drogę, oznaczoną na planie rysunku symbolem 3.KDD.

7. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres  5 lat, z mocą obowiązywania od dnia 15 kwietnia 2017r. z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie  części o pow. 15m2 działki ozn.  nr ewid. 4/2, obr. 19, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej  , z przeznaczeniem pod  podjazd dla osób niepełnosprawnych i wejście do sklepu. Wydzierżawiany teren stanowi fragment chodnika przyległego do sklepu.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt pod zieleń wynosi  15,20zł/m2 netto   plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą nr 613/LI/98  Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 16.07.1998r. teren działki przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-przemysłowo-składową i obsługę techniczną miasta , oznaczony na planie rysunku symbolem A15U,P,T.

8.  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres  3 lat, z mocą obowiązywania od dnia 10 marca 2017r. z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę  na wydzierżawienie  działki ozn.  nr ewid. 55/1 , o pow.221m2 obr. 37, położonej w Piasecznie przy ul. Towarowej, z przeznaczeniem pod  budynek gospodarczy – magazyn.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt pod zieleń wynosi  18,70zł/m2 netto   plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą nr 613/LI/98  Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 16.07.1998r. teren działki przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-przemysłowo-składową i obsługę techniczną miasta , oznaczony na planie rysunku symbolem A15U,P,T.

Szczegółowe warunki dzierżawy  zostaną określone w „Umowach dzierżawy” . 

Niniejszy wykaz wywieszony jest na 21 dni, od dnia  2017-03-16

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale GGG Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno  z  siedzibą  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,  pok. 69 II piętro, w godz. 8 – 16, tel.  22  70-17-525 lub  70 17 522.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij