Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Bank BPH S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o przetargu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 78/73 o powierzchni 1010 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr WA1I/00011642/2,  położona we wsi Józefosław gm. Piaseczno u zbiegu ulic Działkowej i Grzybowej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   745.380,00 zł brutto

Wysokość wadium :  37.269,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym w planie symbolem (13MNU) przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

Przedmiotowa działka ma kształt foremny, posadowiony jest na niej budynek nietrwale związany z gruntem oraz drewniana szopa. Zarówno szopa jak i budynek znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki. Działka nie posiada ogrodzenia od strony ulic Grzybowej i Działkowej. Teren działki całkowicie zarośnięty wysokimi chwastami. Na terenie działki znajdują się 2 słupy energetyczne, w tym jeden z trafostacją. Ponadto, przez teren działki po jej przekątnej, przechodzi linia napowietrzna średniego napięcia.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie
do dnia  29.05.2017 r. (włącznie) do godz. 18 oo– w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Dowód wpłacenia wadium.
  6. Popis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 29.05.2017 r.
na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094. 


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej
o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16,
tel. 70-17-523.

Piaseczno,  16.03.2017 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij