Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 10 LAT

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), przeznacza do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego na okres 10 lat nieruchomość gruntową o powierzchni  ok. 4300 m2, stanowiącą część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 41/6, 41/8, 41/10, obręb 12 w Piasecznie, w rejonie ulic Syrenki i Puławskiej, uregulowaną w księdze wieczystej KW WA5M/00271180/7, której właścicielem jest Gminy Piaseczno.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2015 r. teren działek 41/6, 41/8 oraz 41/10, obręb 12 miasta Piaseczna znajduje się w obszarze przeznaczonym pod produkcje i składy, stacje paliw, usługi nieuciążliwe, inne przeznaczenie  towarzyszące, jak: usługi administracji, biura siedziby firm, gastronomia, sport i rekreacja, usługi zdrowia poza strefą przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla funkcji chronionych, jako przeznaczenie dopuszczone oraz pod parkingi, drogi wewnętrzne i związane z nimi urządzenia, obiekty techniczne, obiekty wieżowe jako przeznaczenie dopuszczone (na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U).

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 41/6, 41/8 oraz 41/10, obręb 12 miasta Piaseczna położone są w rejonie ulic: Syrenki i Puławskiej – drogi krajowej Nr 79, na wschód od działki nr 40/5 i nieruchomości prywatnych zabudowanych oraz po południowej stronie ul. Syrenki. Część terenu w/w działek wydzierżawiany jest obecnie pod stację tankowania samochodów gazem oraz pod tory modelarskie. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  firma Auto Serwis; Zakład Serwisowy „Elektronika”, a od strony ulicy Okulickiego na nieruchomości prywatnej, zlokalizowana jest stacja paliw.

Sposób dla dzierżawcy na zagospodarowanie terenu: zakłady i warsztaty produkcyjne, zakłady produkcyjno-usługowe, mała gastronomia.

Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego  wynosi: 5.876,67 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 67/100) netto i została ustalona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015  z dnia 16 grudnia 2015 r. Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 10 dnia miesiąca. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Stawka czynszu za dzierżawiony teren może być zmieniona  w zależności od zmiany cennika opłat czynszu dzierżawnego - ustalonego przez Radę Miejską - jednostronnie przez Wydzierżawiającego. Jednocześnie stawka czynszu może wzrosnąć dodatkowo, w kolejnych latach po uchwaleniu stawek czynszu przez Radę Miejską, na podstawie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Szczegółowe warunki dzierżawy  zostaną  określone w ogłoszeniu o przetargu. 

Niniejszy wykaz:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie,

- opublikowano na stronie internetowej BIP urzędu

na okres 21 dni, licząc od dnia 05.04.2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno, z  siedzibą  w  Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,  pok. 69, II piętro, i pod numerem tel.: (22)-70-17-526 lub  (22)-70-17-522, w  dni robocze w godz. 8-16 (w tym w poniedziałki w godz. 8-18).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij