Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r.   poz.  2147 ze zm.),  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do:  

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z mocą obowiązywania  01.10.2017r. działek ozn. nr ewid. ozn. numerami 39/9 o pow. 44m2 i 39/10 o pow. 62m2, położonych w Piasecznie przy ul. Kościuszki 31, obręb 40, z przeznaczeniem  pod zlokalizowanie pojemnika na śmieci, dwóch miejsc postojowych oraz pod ciąg komunikacyjny  do obiektów usytuowanych na sąsiednich działkach. 

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt przeznaczony pod miejsca postojowe -  28,05zł/m2 netto;  ciągi komunikacyjne - 9,35zł/m2 netto; pod pojemnik na śmieci - 5,25zł/m2 netto;  plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno   zatwierdzonym  uchwałą  Nr 365/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2003r., zmieniona uchwałą nr 412/XVIII/2003 RM z dn. 18.12.2003r.   - teren działek nr 39/9, 39/10, obr. 40 znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod mieszkalnictwo wielorodzinne , usługi nieuciążliwe i biura oraz pod mieszkalnictwo jednorodzinne (jako przeznaczenie dopuszczone), na planie rysunku oznaczone symbolem 24M/UA.  

2. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat z mocą obowiązywania   od dnia 10.11.2017r. oraz od 1.01.2018r.,  z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę gruntu o pow. ok. 200m2 stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 35, położonej w Żabieńcu IRS ul. Przelotowa, z przeznaczeniem pod teren zieleni.  

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt przeznaczony pod teren zieleni -  0,85zł/m2 netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

Działka nr 35 położona w Żabieńcu IRS znajduje się w obszarze dla którego Plan Ogólny  Zagospodarowania Przestrzennego gminy Piaseczno zatwierdzony  uchwałą  Nr 115/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Piasecznie z dn. 24.03.1986r. – stracił moc obowiązującą z dniem 31.12.2002r.

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piaseczno zatwierdzonym  Uchwałą  Rady Miejskiej Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014r. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 10 lat z mocą obowiązywania od 01.01.2018r.,  z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę gruntu  o pow. 20m2, stanowiącego część działek ozn. nr ewid. 28/2 i 27/3, obręb 26, położonych w Piasecznie przy  ul. Kościuszki , z przeznaczeniem pod kiosk prasowy typu „Ruch”. 

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt przeznaczony pod kiosk prasowy -  119,20 zł/m2 netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno   zatwierdzonym  uchwałą  Nr 365/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2003r., zmieniona uchwałą nr 412/XVIII/2003 RM z dn. 18.12.2003r.  i uchwałą Nr 1418/XLVI/2014 RM z dn. 14.05.2014  teren działek  przeznaczony jest pod usługi nieuciążliwe i biura, główny ciąg pieszy wschód-zachód, na planie rysunku oznaczony symbolem 11UA.

4. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 2 lat z mocą obowiązywania   od   01.01.2018r.,  z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę gruntu  o pow. 1840m2, stanowiącego  działki ozn. nr ewid. 47/1, 47/2, 47/3, obręb 58, położonych w Piasecznie przy  ul. Armii Krajowej i Staszica, z przeznaczeniem pod teren zieleni, zaplecze i parking warsztatu samochodowego.

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt przeznaczony pod teren zieleni -  1,05 zł/m2 netto, pod zaplecze warsztatu – 15,20 zł/m2 netto, pod parking 28,05 zł/m2 netto  plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno   zatwierdzonym  uchwałą  Nr 654/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 02.07.2008r.  teren działek  przeznaczony jest pod niską zieleń urządzoną wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz pod parkingi, na planie rysunku oznaczony symbolem 2Z/P.

5. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat z mocą obowiązywania   od   01.01.2018r.,  z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę działki ozn. nr ewid. 47 o pow. 580 m2, obręb 27, położonej w Piasecznie przy  ul. Orzeszkowej, z przeznaczeniem pod teren zieleni, wiatę i garaż.  

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt przeznaczony pod teren zieleni -  1,05 zł/m2 netto, pod wiatę – 18,70 zł/m2 netto, pod garaż 18,70 zł/m2 netto ;  plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno   zatwierdzonym  uchwałą  Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010r.  teren działki  przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, usługi administracyjno-biurowe, obsługę techniczną miasta, na planie rysunku oznaczony symbolem 6MN.

6. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 1 roku z mocą obowiązywania od   01.08.2017r.,  z zastrzeżeniem , że Rada Miejska w Piasecznie podejmie stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę gruntu  o pow. 7m2, stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 5/18, obręb 5, położonej w Piasecznie przy  ul. Energetycznej i Puławskiej, z przeznaczeniem pod nośnik reklamowy firmy. 

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego wynosi: za grunt przeznaczony pod tablicę reklamową  -  209,10 zł/m2 netto, za powierzchnię tablicy reklamowej 598,30zł/m2 netto;  plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno   zatwierdzonym  uchwałą  Nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.04.1998r.  teren działki  przeznaczony jest pod funkcje infrastruktury technicznej miasta, funkcje produkcyjne i składowe oraz pod usługi komercyjne, na planie rysunku oznaczony symbolem C1T,S,U.

Szczegółowe warunki dzierżawy  zostaną określone w „Umowie dzierżawy” . 

Niniejszy wykaz wywieszony jest na 21 dni, od dnia  13.10.2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale GGG Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno  z  siedzibą  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,  pok. 69 II piętro, w godz. 8 – 16, tel.  22  70-17-525 lub  70 17 522.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij