Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r.   poz.  2147 ze zm.),  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do: 

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres do 1 roku,  z mocą obowiązywania   od dnia 1 stycznia 2018r. , z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie  uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę  gruntu o pow. ok. 769m2 stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 3/12, obr. 3,  położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów, z przeznaczeniem pod teren zieleni. 

 Roczna  stawka czynszu dzierżawnego, zgodnie z uchwała Nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej z dn. 16.12.2015r.  za grunt przeznaczony pod teren zieleni wynosi:  0,95zł/m2 netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

Brak MPZP części m Piaseczna, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego MiG Piaseczno teren działki znajduje się w strefie oznaczonej symbolem A-2 w północnej części miasta Piaseczno o funkcji przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jedno – i wielorodzinną (MWN). 


2. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres do 3  lat, z mocą obowiązywania   od dnia 1 stycznia 2018r. , z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie  uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę   gruntu o pow.  5600m2,  stanowiącego  działki ozn. nr nr ewid. 185 (pow. 1900m2) i 186 (pow. 3700m2),  położone w Złotokłosie przy ul. Targowej, z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze. 

 Roczna  stawka czynszu dzierżawnego, zgodnie z uchwała Nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej z dn. 16.12.2015r. wynosi za grunt przeznaczony pod użytkowanie rolnicze  0,22zł/m2  do 5000m2 , powyżej 5000m2 – 0,09zł/m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos zatwierdzonym uchwałą Nr 117/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 20.04.2011r.  teren działek znajduje się w przestrzeni publicznej urządzonej, na planie rysunku oznaczony symbolem ZPU – przeznaczone pod miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców, realizację niskiej zieleni urządzonej.

3.   wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres do 1  roku, z mocą obowiązywania   od dnia 1 stycznia 2018r.   część działek ozn. nr nr ewid. 41/10 i 19/6, położonych w obrębie 12 przy ul. Puławskiej w Piasecznie,  z przeznaczeniem pod zlokalizowane nośników reklamowych. 

 Roczna  stawka czynszu dzierżawnego, zgodnie z uchwała Nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej z dn. 16.12.2015r. wynosi za grunt  209,10zł/m2  do 5000m2 , powyżej 5000m2 – 0,09zł/m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Miasta Piaseczna  zatwierdzonym uchwałą Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 18.02.2015r.        teren działek znajduje się w obszarze przeznaczonym pod – jako przeznaczenie podstawowe: pod tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług nieuciążliwych , na planie rysunku oznaczony symbolem 1P-S/U.

4. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na wydzierżawienie na okres 1 roku z mocą  obowiązywania od  dnia 1 stycznia 2018r. części pow.  500m2 działki ozn. nr ewid. 1/2, obr. 6, położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul. Puławskiej,  z przeznaczeniem pod teren zieleni o pow. 470m2 oraz  pod zlokalizowany na pow. 30m2  pylon reklamowy.  Wydzierżawiana część działki nr 1/2 stanowi fragment niewykorzystywanego pasa drogowego ul. Energetycznej.

Czynsz dzierżawny za grunt o  pow. 470m2 przeznaczony pod teren zieleni wynosi rocznie:

  •  2.173,61zł netto  plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

Stawka czynszu od 01.01.2017r. ulegnie podwyższeniu w przypadku wzrostu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Stawka czynszu dzierżawnego dot. pylonu reklamowego  wynosi: 

  • za grunt o pow. 30m2 przeznaczony pod umieszczony na nim pylon reklamowy -  209,10zł/m2/rok netto (Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 414/XV/2015  z dn. 16.12.2015r.), plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

Stawka czynszu może ulec zmianie od 01.01.2017r. po podęciu przez Radę Miejską w Piasecznie stosownej uchwały.

  • za powierzchnie tablic reklamowych  -  485,87 zł/m2/rok netto (Uchwała Rady Miejskiej Nr 413/XV/2015 z dn. 16.12.2015r.)  plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna zatwierdzonym  uchwałą  Nr 1340/XLIV2010 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dn. 24.02.2010r. teren działki  stanowi drogę gminną zbiorczą ul. Energetycznej (od ul. Puławskiej do ul. Geodetów) oznaczoną na planie rysunku literami 2KD-Z.

5. na zawarcie  na okres do 10  lat, z mocą obowiązywania   od dnia 1 stycznia 2018r. , z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu obiektu sportowego ( kortów tenisowych naziemnych) zlokalizowanego na powierzchni 2600m2, stanowiącej część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 60/9 i 60/20, położonych w Piasecznie w obrębie 59, przy ul. 1-go Maja 16, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.   

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  zatwierdzonym uchwałą Nr 1120/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 25.09.2013r. teren działek przeznaczony jest pod usługi sportu i turystyki (przeznaczenie podstawowe)  oraz pod usługi wbudowane w obiekty o funkcjach turystycznych i sportowych, budynki obsługujące, gospodarcze, wiaty, garaże itp. jako przeznaczenie dopuszczone.  Na planie rysunku oznaczony symbolem 1UST.

6. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres do 3  lat, z mocą obowiązywania   od dnia 1 lipca 2017r. działki ozn. nr nr ewid. 35/6 o pow. 2311m2, położonej w Piasecznie przy ul. Orzeszkowej, z przeznaczeniem pod tereny zieleni i rekreacji, wiaty (magazyn, garaż) , składowanie materiałów, ciąg komunikacyjny – dojazd i dojście do działek prywatnych. 

 Roczna  stawka czynszu dzierżawnego za grunt , zgodnie z uchwała Nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej z dn. 16.12.2015r. wynosi: pod teren zieleni - 1,05zł/m2 netto, pod wiatę 18,70zł/m2 netto, pod składowanie materiałów 15,20zł/m2 netto,  ciąg komunikacyjny  - 9,35zł/m2 netto,; plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  zatwierdzonym uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 16.06.2010r.  teren działki znajduje się w  obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą ; jako dopuszczone - pod usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne, tereny usług administracyjno-biurowe, ulice wewnętrzne i infrastrukturę obsługi technicznej terenu i zabudowy. Obecnie na terenie działki nie ma urządzonej drogi i nie jest wykorzystywana jako droga.

Szczegółowe warunki dzierżawy i najmu  zostaną określone w „Umowie dzierżawy”  i „Umowie najmu obiektu sportowego”. 

 Niniejszy wykaz wywieszony jest na 21 dni, od dnia  29.11.2017r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale GGG Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno  z  siedzibą  w  Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,  pok. 69 II piętro, w godz. 8 – 16,                 tel.  22  70-17-525 lub  70 17 522.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij