Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o II przetargu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)
 

ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 166/2 o powierzchni 0,04ha, położona w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno w rejonie ulic Gościniec i Krótkiej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA1I/00014155/2.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.10.2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   44.043,84 zł brutto
Wysokość wadium :  2.202,19 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem C.3.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu minimalna wielkość działki budowlanej powinna wynosić 1000m2. Z uwagi na wymiary, powierzchnię oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.
Działka nr 166/2 może być dołączona do działki sąsiedniej nr 166/1 lub nr 166/5 lub nr 166/6, z którą będzie stanowiła jedną nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową.
Przedmiotowa działka posiada regularny kształt prostokąta, jest niezabudowana i niezagospodarowana.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożone w kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 09.03.2018 r. w godzinach pracy Urzędu: pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki gminnej wraz z oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na podstawie złożonego przez nich w/wym pisemnego zgłoszenia i oświadczenia, wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
  
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16.03.2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  12.03.2018 r. (włącznie) do godz. 18 00– w zamkniętych kopertach.
 

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres 
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Dowód wpłacenia wadium.
  6. Podpis(y) oferenta(ów)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 12.03.2018 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.
 

Piaseczno, 2018-01-19

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij