Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:


sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

  1. nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka ewid. nr 37/12 o powierzchni 1048 m2, położona w obr. 12 m. Piaseczno w rejonie ul. Gen. Okulickiego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00255802/6; działka ma kształt wieloboku, jest niezbudowana i niezagospodarowana,
 

Cena nieruchomości -  314.400,00 zł +23%VAT 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cz. miasta Piaseczno w/wym działka znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod produkcję, składy i usługi nieuciążliwe, oznaczonym symbolem  1PS/U.
Działka ta, stanowi fragment strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych, dla wolnostojących budynków niemieszkalnych i dla sieci infrastruktury i nie może być wykorzystana zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem, została wydzielona na dołączenie do działki sąsiedniej nr 37/1 obr. 12 w celu poprawy jej warunków zagospodarowania.
 
  1. nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka ewid. nr 37/13 o powierzchni 90 m2, położona w obr. 12 m. Piaseczno w rejonie ul. Gen. Okulickiego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00255802/6; działka ma kształt trójkąta, jest niezbudowana i niezagospodarowana,

Cena nieruchomości -  27.000,00 zł +23%VAT 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cz. miasta Piaseczno w/wym działka znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod produkcję, składy i usługi nieuciążliwe, oznaczonym symbolem  1PS/U.
Działka ta, stanowi fragment strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych, dla wolnostojących budynków niemieszkalnych i dla sieci infrastruktury i nie może być wykorzystana zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem, została wydzielona na dołączenie do działki sąsiedniej nr 47 obr. 12 w celu poprawy jej warunków zagospodarowania.
 
Zamiany

 

  1. nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 11 miasta Piaseczno przy ul. Kwitnącej Gruszy, oznaczona jako działki nr ew. 5/21 o powierzchni 771 m2, nr ew. 6/12
    o powierzchni 119 m2 i nr ew. 6/14 o powierzchni 766 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
    nr WA1I/00018429/2; działki posiadają dość regularny kształt, są nieogrodzone
    i nieurządzone, teren płaski

Cena  nieruchomości  –  529.245,00 zł + 23% VAT


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Piaseczno nieruchomość oznaczona jako działki ewid nr.  5/21, 6/12 i 6/14  znajdują się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol 3MW); z uwagi na swoją wielkość i kształt nie stanowią samodzielnych działek budowlanych, wydzielone na dołączenie do nieruchomości sąsiedniej nr 6/6.

Zbycie następuje w formie zamiany na prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 5/16 o pow. 291 m2 i nr ew. 5/17 o pow. 1248 m2, uregulowane w księdze wieczystej nr WA5M/00432349/7, położone przy ul. Kwitnącej Gruszy w obrębie 11 miasta Piaseczno,  przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna (symbol 3MW), zostały wydzielone pod drogi wewnętrzne i zieleń osiedlową. 


Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami takich osób mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. W razie nie złożenia wniosku w terminie, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu oraz prasie lokalnej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godzinach od 8 –16, tel. 22 70-17-523.

 

 

Piaseczno, 2018-08-08

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij