Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia dot. dz. 2/33 obr. 34 m.Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka ewid. nr 2/33 o powierzchni 6m2, położona w obr. 34 m. Piaseczno przy ul. Dunikowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00291276/3, działka posiada dość regularny kształt trójkąta, który jednym bokiem przylega do ulicy Dunikowskiego, drugim do działki nr 2/32, trzecim do działki nr 2/10, z którą ma stanowić jedną gospodarczo – użytkową całość.

Cena nieruchomości -  2.544,87 zł brutto 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cz. miasta Piaseczno w/wym działka znajduje się na obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną symbolem MN.(teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej wolnostojącej).
Działka ta, z uwagi na swoją wielkość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, została wydzielona na dołączenie do działki sąsiedniej nr 2/10 w celu poprawy warunków zagospodarowania.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami takich osób mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. W razie nie złożenia wniosku 
w terminie, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.
Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu oraz prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godz. od 8 –16, tel. 22 70-17-523.

 

Piaseczno,  2019.09.03

II Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij