Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży - dot. dz. 115/65, 115/66 obręb 35 m.Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działki ewid. nr 115/65 o powierzchni 393 m2 i nr 115/66 o powierzchni 18 m2, położona w obr. 35 m. Piaseczno przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00028553/3. 
Przedmiotowa nieruchomość posiada regularny kształt, niezabudowana, na części urządzony teren zielony – trawnik, na części ułożona kostka brukowa - przy wjeździe z ulicy oraz  posadowione  ogrodzenie od ulicy Danuty Siedzikówny „Inki”. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Z uwagi na wielkość i kształt działek, nie stanowią samodzielnych działek budowlanych, zostały wydzielone na dołączenie do działki sąsiedniej, z którą utworzą jedną całość inwestycyjną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 
Przedmiotowa nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat – do dnia 21.07.2021 r.


Cena nieruchomości -  252.765,00 zł brutto

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem MN –  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze ekstensywnym. Obie działki zlokalizowane poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.


Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami takich osób mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. W razie nie złożenia wniosku w terminie, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.
Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu oraz prasie lokalnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godzinach
od 8 –16, tel. 70-17-523.

 

Piaseczno,  2019-12-16


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij