Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.poz.65 ze zmianami.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie  bezprzetargowym na czas nieoznaczony - lokal użytkowy o powierzchni 34,27m2, usytuowany w budynku przy ul. Puławskiej 20  w Piasecznie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00239910/8,z przeznaczeniem na rzecz dotychczasowego najemcy na prowadzenie działalności  usługowo - handlowej (sklep i serwis rowerowy). 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, zatwierdzonym uchwałą Nr 656/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2008 r., teren działki nr 19, obręb 20 miasta Piaseczna znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym w planie symbolem (MW/U) przeznaczonym pod  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi nieuciążliwe i biura, jako przeznaczenie podstawowe, dopuszczone jest również mieszkalnictwo jednorodzinne.

Miesięczna stawka czynszu za wynajem 1m2 powierzchni netto wynosi: 20,46zł (słownie: dwadzieścia złotych 46/100). Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia miesiąca. Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych. Czynsz za najem lokalu może być zmieniany  co roku na podstawie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w drodze porozumienia stron.

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. 06.03.2020r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu oraz prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Wydziale Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pok. 120 w godz. 8-16, tel. 22/70 17 593.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij