Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony, - lokal użytkowy o powierzchni 48,87 m2, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, zatwierdzonym uchwałą Nr 656/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2008r., teren działki nr 24, obręb 20 miasta Piaseczna znajduje się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenie podstawowe, usługi nieuciążliwe i biura jako przeznaczenie podstawowe, dopuszczone jest mieszkalnictwo jednorodzinne  (na planie rysunku oznaczony literami MW/U).

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi:          60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) netto. Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca. Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zimna woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.).

Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Czynsz za wynajmowany lokal może być zmieniony  co roku na podstawie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w drodze porozumienia stron.

Szczegółowe warunki najmu zostaną  określone w ogłoszeniu o przetargu. 

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. 26.05.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu oraz prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Mieszkaniowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pok. 120 w godz. 8-16, tel. 22/701 75 93.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij