Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony, lokal użytkowy o powierzchni 6,90 m2, usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 7/119 w Piasecznie, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi gruntową księgę wieczystą nr WA5M/00294304/0, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, zatwierdzonym uchwałą Nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 r., teren działki nr 14/11, obręb 17 miasta Piaseczna znajduje się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenie podstawowe,  dopuszczone są usługi nieuciążliwe wbudowane w obiekty mieszkalne o powierzchni nie większej niż 30% całkowitej powierzchni użytkowej obiektu o funkcji podstawowej  (na planie rysunku oznaczony literami 14MW).

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) netto. Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca. Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zimna woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.).

Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Czynsz za wynajmowany lokal może być zmieniony  co roku na podstawie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w drodze porozumienia stron.

Szczegółowe warunki najmu zostaną  określone w ogłoszeniu o przetargu. 

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. 21.07.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu oraz prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Mieszkaniowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pok. 120 w godz. 8-16, tel. 22/701 75 93.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij