W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. nr 30 obręb 39 m. Piaseczno

XML

Treść


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490),

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 30 o powierzchni 1008 m2, zbudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 81 m2 z usługami w parterze budynku (3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna: piwnica) oraz budynkiem gospodarczym parterowym o powierzchni zabudowy 34 m2, położonej w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00240178/4;  

Nieruchomość posiada regularny kształt prostokąta, jest w całości zagospodarowana i ogrodzona.  
W ogrodzenie wmontowano dwie bramy od ulicy Czajewicza, jedna brama wjazdowa na nieruchomość, druga brama stanowiąca wejście do budynku – lokalu usługowego znajdującego się w parterze budynku. Teren wokół budynku zagospodarowany, częściowo urządzona zieleń i utwardzone podjazdy i podejścia 
z kostki Bauma.
Budynek stanowi obiekt piętrowy, w całości podpiwniczony, murowany, rok zakończenia budowy 2000 r.. Jest to obiekt o prostej formie – prostokąta, ze spadzistym dachem.

Na poziomie piwnicy urządzono pomieszczenia gospodarcze. Na poziomie parteru urządzono wejście do budynku z klatką schodową oraz część budynku, która wykorzystywana była na cele usługowe składająca się z łazienki, pokoju, kuchni i przedpokoju. We wszystkich pomieszczeniach na podłodze ułożono gres.
Na poziomie piętra urządzono samodzielne mieszkanie składające się z kuchni, łazienki, przedpokoju i dwóch pokoi. Pomieszczenie kuchni i łazienki wykończono gresem, w pokojach na podłodze ułożono klepkę.
Na poziomie poddasza urządzono samodzielne mieszkanie składające się z kuchni, łazienki, dwóch pokoi oraz niskiej antresoli, do której prowadzi wejście po drewnianych schodach. W pokojach na podłodze ułożono panele, pomieszczenia kuchni i łazienki wykończone gresem.
W całym budynku istnieje stolarka okienna wykonana z PCV i drewniana stolarka drzwiowa. Budynek wymaga przeprowadzenia bieżących remontów, widoczne są niewielkie ślady spękań, korozji biologicznej.
Nieruchomość podłączona jest do infrastruktury technicznej: elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i alarmowej.
Dodatkowo na działce posadowiony jest murowany parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 34 m2. Posiada on stalowe wrota garażowe, płaski dach, jest otynkowany.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.500.000,00 zł   plus 23 % podatku VAT
Wysokość wadium :   75.000,00 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w/wym nieruchomość  znajduje się  obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1MW – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15.01.2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 11.01.2021 r. (włącznie) do godz. 16 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1.      Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.      Datę sporządzenia oferty,
3.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.      Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5.      Dowód wpłacenia wadium,
6.      Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 11.01.2021 r., 
przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  
Sprzedający zbywa nieruchomość opisaną zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedawanej nieruchomości (pomniejszonej 
o wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Piaseczno,    12.10.2020 r.

Podpisano:
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane