Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Piaseczno, dn. 19.08.2016 r. 
 
OŚR.6220.8.2016.PG
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia Strony, że w dniu 19.08.2016 r. została wydana Decyzja Nr 9/2016 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Zalesie_98974 zlokalizowanej na dz. nr 14 obręb 0074, ul. Pod Bateriami 45, Piaseczno.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie pokój 10.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego od publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.p. Dariusz Dąbkowski - pełnomocnik inwestora
2.Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:
- stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie 
- a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54
 
Do wiadomości:
1.Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, w miejscu
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij