Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno, dn. 01.10.2012 r.
OŚR.6220.24.2012.ŁMO b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3,
art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że wystąpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 351/11, 351/12, 351/15, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/35, 351/36, 351/37 o powierzchni 17820m2 z obrębu 0019 położonych w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki, dla których prowadzone są KW o numerach WA1I/00014165/5 oraz WA5M/00430386/4, których to nieruchomości Bouygues Immobiler Polska Sp. z o.o. z siedziba przy Al. Armii Ludowej 14 w Warszawie jest właścicielem.
Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.


Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.:
1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
2. Sołtys wsi Józefosław
3. a/a + tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie


Po upływie terminu, zawiadomienie
należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wywieszono dnia……………..………….…….
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno Zdjęto dnia……………………………………..


……………………….………………………………………………….….
Podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej do wywieszenia zawiadomienia


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij