Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno, dn. 28.09.2012 r.
OŚR.6220.23.2012.ŁM


O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek p. Wojciecha Łyżwy pełnomocnika inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, Gm. Piaseczno na działkach nr ew.: 388/1; 389/1; 389/2; 408/1 obręb Głosków i dz. nr ew. 9; 11 obręb PGR Głosków.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej tut. Urzędu w pok. 65 w godzinach pracy Urzędu
oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia
od publicznego ogłoszenia.

Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.:
1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
2. Sołtys wsi Głosków
3. a/a + tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie


Po upływie terminu, zawiadomienie
należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wywieszono dnia……………..………….…….
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno Zdjęto dnia……………………………………..


……………………….………………………………………………….….
Podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej do wywieszenia zawiadomienia


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij