Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno, dn. 03.08.2012r.
OŚR.6220.11.2012.MS


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z pismem Pana Roberta Urbańskiego – pełnomocnika Inwestora Gminy Piaseczno

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno znak OŚR.6220.11.2012.MS z dnia 13.07.2012r. w następujący sposób:
1. na stronie 2 decyzji w pkt 1 lit. a) w akapicie czwartym zamiast: „(…)ścian czołowych o grubości 0,50m oraz stropu o grubości 0,40m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Kniaziewicza. Obiekt mostowy MD-1 będzie miał długość 11,23m i szerokość 10,60m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,0m każdy z opaską o szerokości 0,3m.” powinno być: „(…)ścian czołowych o grubości ok. 0,50m oraz stropu o grubości ok. 0,40m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Kniaziewicza. Obiekt mostowy MD-1 będzie miał długość ok.11,2m i szerokość ok.10,60m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości ok. 3,0m każdy z opaską o szerokości ok. 0,3m.”,
2. na stronie 2 decyzji w pkt 1 lit. a) w akapicie piątym zamiast: „(…)ścian czołowych o grubości 0,60m oraz stropu o grubości 0,50m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Wojska Polskiego. Obiekt mostowy MD-2 będzie miał długość 17,28m i szerokość 13,60m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5m każdy z opaską o szerokości 0,3m, chodnik o szerokości 2,3m od zachodniej strony mostu oraz chodnik o szerokości 2,0m od strony wschodniej.” powinno być: „(…)ścian czołowych o grubości ok.0,60m oraz stropu o grubości ok.0,50m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Wojska Polskiego. Obiekt mostowy MD-2 będzie miał długość ok.17,2m i szerokość ok.13,6m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości ok.3,5m każdy z opaską o szerokości ok.0,3m, chodnik o szerokości ok.2,3m od zachodniej strony mostu oraz chodnik o szerokości ok. 2,0m od strony wschodniej.”
3. w czwartym akapicie charakterystyki w pierwszym zdaniu zamiast „(…)ścian czołowych o grubości 0,50m oraz stropu o grubości 0,40m.” powinno być: „(…)ścian czołowych o grubości około 0,50m oraz stropu o grubości około 0,40m.”
4. w czwartym akapicie charakterystyki w piątym zdaniu zamiast: „(…)będzie miał długość 11,23m i szerokość 10,60m.” powinno być: „(…)będzie miał długość ok. 11,2m i szerokość ok. 10,6m”,
5. w czwartym akapicie charakterystyki w szóstym zdaniu zamiast : „(…)o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,0m każdy z opaską o szerokości 0,3m..” powinno być: „(…)o dwóch pasach ruchu o szerokości ok. 3,0m każdy z opaską o szerokości ok. 0,3m..”
6. w piątym akapicie charakterystyki w pierwszym podpunkcie zamiast: „długość całkowita obiektu 11,23m” powinno być: „długość całkowita obiektu ok.11,2m.”,
7. w piątym akapicie charakterystyki w drugim podpunkcie zamiast: „szerokość całkowita obiektu 10,60m” powinno być: „szerokość całkowita obiektu ok. 10,6m.”,
8. w piątym akapicie charakterystyki w szóstym podpunkcie zamiast: „wysokość konstrukcyjna przęsła w najniższym przekroju 0,40m” powinno być: „wysokość konstrukcyjna przęsła w najniższym przekroju ok. 0,40m.”,
9. w szóstym akapicie charakterystyki w pierwszym zdaniu zamiast „(…)ścian czołowych o grubości 0,60m oraz stropu o grubości 0,50m.” powinno być: „(…)ścian czołowych o grubości ok. 0,60m oraz stropu o grubości ok. 0,50m..”
10. w szóstym akapicie charakterystyki w piątym zdaniu zamiast: „(…)będzie miał długość 17,28m i szerokość 13,60m.” powinno być: „(…)będzie miał długość ok. 17,2m i szerokość ok. 13,6m.”,
11. w szóstym akapicie charakterystyki w szóstym zdaniu zamiast: „(…)o szerokości 3,5m każdy z opaską o szerokości 0,3m, chodnik o szerokości 2,3m od zachodniej strony mostu oraz chodnik o szerokości 2,0m od strony wschodniej.” powinno być: „(…)o szerokości ok. 3,5m każdy z opaską o szerokości ok. 0,3m, chodnik o szerokości ok. 2,3m od zachodniej strony mostu oraz chodnik o szerokości ok. 2,0m od strony wschodniej.”,
12. w siódmym akapicie charakterystyki w pierwszym podpunkcie zamiast: „długość całkowita obiektu 17,28m” powinno być: „długość całkowita obiektu ok. 17,2m.”,
13. w siódmym akapicie charakterystyki w drugim podpunkcie zamiast: „szerokość całkowita obiektu 13,60m” powinno być: „szerokość całkowita obiektu ok.13,6m.”,
14. w siódmym akapicie charakterystyki w szóstym podpunkcie zamiast: „wysokość konstrukcyjna przęsła w najniższym przekroju 0,50m” powinno być: „wysokość konstrukcyjna przęsła w najniższym przekroju ok. 0,50m.”,


Uzasadnienie


W dniu 13.07.2012r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał decyzję nr 9/2012 znak OŚR.6220.11.2012.MS stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących przepustów na mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ciągu ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego w Piasecznie. W decyzji oraz charakterystyce przedsięwzięcia zawarto w oparciu o załączoną dokumentację szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia.

Pan Robert Urbański – pełnomocnik inwestora Gminy Piaseczno – pismem z dnia 31.07.2012r. (data wpływu do Urzędu 01.08.2012r.) wniósł o sprostowanie w przedmiotowej decyzji omyłki powstałej w zakresie parametrów przedsięwzięcia. Pan Robert Urbański wyjaśnił, że szczegółowe parametry przedsięwzięcia opisane w złożonej do wniosku o wydanie decyzji dokumentacji zawierają oczywiste pomyłki pisarskie. We wskazanych w piśmie punktach przed podanymi wielkościami powinno być dodane słowo „około”. Sprostowanie powyższych sformułowań nie będzie miało wpływu na zmianę charakteru przedsięwzięcia, jak również zasięgu jego oddziaływania.

Zgodnie z art. 113 Kpa organ administracji może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia oczywiste błędy pisarskie w wydanych decyzjach. Wobec powyższego biorąc pod uwagę pismo pełnomocnika inwestora, należało postanowić jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.Otrzymują:
1. Pan Robert Urbański- pełnomocnik Inwestora
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
3. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
4. a/a


Do wiadomości:
1. Wydział Inwestycji w miejscu
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s w ChylicachPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij