Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie


Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w 2020r.

Do zadań komisji będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w otwartych konkursach.

W pracach komisji mogą brać udział osoby wskazane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej biorący udział w pracach przy opiniowaniu ofert, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) Korzystają z pełni praw publicznych,

2) Reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, które nie biorą udziału w danym konkursie,

3) Nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

4) Zapoznali się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur konkursowych, a także z Programem współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W przypadku zgłoszenia wielu kandydatur, zostanie przeprowadzone losowanie w obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Powołania członka komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać drogą e-mailową na adres: rss@piaseczno.eu lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno.

Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 10.12.2019r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij