Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Obrady otworzyły Burmistrz Zdzisław Lis

1. Informacje o terminach przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zostały przedstawione przez M. Sawickiego. Burmistrz Zdzisław Lis wyraził zgodę na zmianę terminów zebrań wiejskich po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (sołtysi, którzy chcą dokonać zmian lub potrzebują dodatkowych materiałów zostali poproszeni o kontakt telefoniczny z Urzędem).

2. Przedstawiciel Związku Spółek Wodnych Wojciech Ołdakowski przedstawił bieżące problemy związane z melioracją na terenie Gminy Piaseczno. Ustalono, że zostanie podwyższona stawka opłat od hektara na kwotę 50 zł. Spółka podejmie próby ustalenia podmiotów (osób), które powinny uiszczać opłaty w tym zakresie. Pan Wojciech Ołdakowski poprosił sołtysów o przygotowanie dwóch najważniejszych zadań do wykonania w zakresie melioracji na terenie każdego z sołectw. Postanowiono także zintensyfikować współpracę między ZSW a UMiGP. Odbyła się dyskusja na temat sensu istnienia systemu odwodnieniowego opartego na spółkach poza terenami typowo rolniczymi, których w gminie jest coraz mniej.
Burmistrz Zdzisław Lis zaznaczył, że gmina będzie występowała do właścicieli, którzy w sposób nielegalny dopuścili się działań, powodujących niedrożność rowów melioracyjnych. Wobec takich osób będą wyciągane konsekwencje prawne.

3. Burmistrz Zdzisław Lis poruszył temat pikników integracyjnych prowadzonych w ramach środków z funduszu sołeckiego i zwrócił uwagę, żeby ze względu na wykładnię RIO znaleźć nową formułę dla tego typu działalności. W opinii RIO trudno tego typu zadania zmieścić w katalogu zadań własnych gminy.

4. Sprawa odrolnienia Bogatek
I Zastępca Burmistrza Daniel Putkiewicz zadeklarował, że celem prac w obecnej kadencji jest objęcie planami miejscowymi, nie tylko obszarów przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania do urbanizacji, ale także obszarów rolnych, tak aby nie było konieczności, wydawania warunków zabudowy (wziz). Rozmowy w sprawach ustalenia granic ewentualnych kolejnych odrolnień, będą prowadzone indywidualnie w przypadku poszczególnych sołectw z udziałem sołtysów, rad sołeckich, w ramach pracy nad aktualną zmianą studium.

5. Pani Barbara Wysocka Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w skrócie przedstawiła zadania gminy wynikające ze zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1.07.2011r. wraz z harmonogramem ich wprowadzenia z życie. Przejęcie przez gminy władztwa nad odpadami oznacza, że gmina dokona w drodze przetargu wyboru wykonawców odbierających i transportujących odpady od mieszkańców do wskazanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego instalacji. Najważniejszym wyzwaniem w tym obszarze będzie wprowadzenie tzw.„opłaty śmieciowej” od właścicieli nieruchomości oraz jej ściągalność. Wysokość opłaty będzie wyliczona na podstawie ilości wytworzonych odpadów oraz liczby mieszkańców. Duży wpływ na wysokość opłaty będzie miała również odległość do instalacji unieszkodliwiania. W chwili obecnej trwają prace związane z analizą stanu istniejącego, w celu opracowania modelu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz określenia wysokości „opłaty śmieciowej” dla mieszkańców gminy.
Burmistrz Zdzisław Lis zadeklarował, że jest zwolennikiem, aby w na terenie oczyszczalni ścieków powstała spalarnia śmieci, korzyści dla gminy przejawiałyby się w produkcji: prądu i ciepła a także niższych stawek za odbiór śmieci od mieszkańców Gminy Piaseczno.

6. Sprawa podwyższenie diet dla sołtysów
Burmistrz Zdzisław Lis zobowiązał się, że przeprowadzi rozmowę z radnymi Rady Miejskiej w temacie podwyższenia diet sołtysom.

7. Zgłoszono wniosek o stanowisko władz gminy w sprawie ewentualnej secesji Józefosławia i Julianowa. Burmistrz Zdzisław Lis zapowiedział spotkanie z burmistrzem Ursynowa. Na tym spotkaniu przedstawi swoje stanowisko.

8. Pozostałe tematy z działu 4 bieżące sprawy sołectw to jest pkt 3 Złotokłos i pkt 4 Zalesie Górne porządku obrad zostaną omówione na zebraniach wiejskich w tych sołectwach.

Na tym spotkanie się zakończyło

 Protokołował Michał Sawicki


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij