W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 Euro na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.

Wersja strony w formacie XML

Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 Euro  

I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: ,,Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1".
Proszę o złożenie oferty wraz z załącznikami do dnia 20.07.2016r. w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5 w Piasecznie (z dopiskiem Wydział Inwestycji - nazwa przedmiotu zapytania ofertowego)
- do godz. 16:00.


II. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposób wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie - zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A"
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest:
- Pani Małgorzata Staszyńska -tel. /22/ 70-17-645, e-mail: staszynska@piaseczno.eu


W załączeniu następujące dokumenty:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik ,,A".
2. Wzór umowy.
3. Wzór oferty Jednostki Projektowej.
4. Wzór wykonanych usług.
5. Wypis i Wyrys nr 112/2016 z dnia 01-04-2016r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Koncepcja Architektoniczna przebudowy, nadbudowy i modernizacji ze zmianą Przeznaczenia części pomieszczeń budynku Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno Wariant IV realizacji inwestycji - opracowanej przez ,,PARTNER" s. c. Biuro Projektowe Budownictwa z Łodzi dnia 30 maja 2016r.
7. Ocena stanu technicznego fundamentów, ścian i stropodachu części magazynowej budynku Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie - opracowanej przez ,,PARTNER" s. c. Biuro Projektowe Budownictwa z Łodzi dnia 30 maja 2016r.
8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.


III Termin realizacji zamówienia z podziałem na etapy:
1 etap
Opracowanie Inwentaryzacji budowlanej, Audytu energetycznego i Projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu:
Termin wykonania: do dnia 20.12.2016r.
Wynagrodzenie: 35 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2 etap
Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:
Termin wykonania: do dnia 20.03.2017r.
Wynagrodzenie: 35 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto
3 etap
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę:
Termin wykonania do dnia 20.03.2017r.
Wynagrodzenie 20 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto
4 etap
Pełnienie nadzoru autorskiego:
Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru robót nie zawierającego wad wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Wynagrodzenie: - 10 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto
z zastrzeżeniem, że zapłata w wysokości:
- 5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 1 etapu robót w zakresie remontu budynku wraz adaptacją pomieszczeń na potrzeby UMiG Piaseczno.
- 5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 2 etapu robót w zakresie wykonania nadbudowy budynku jednokondygnacyjnego z przeznaczeniem na cele biurowe.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane