Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

spr 106-2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1
Numer ogłoszenia: 146378 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161249 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1.1 Inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie wraz z zestawieniem tabelarycznym wszystkich pomieszczeń i powierzchni użytkowej. 2.2 Audytu energetycznego budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jako podstawa do uzyskania premii termo-modernizacyjnej zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( Dz. u. 2014 poz.712, tekst jednolity). 2.3 Projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1 z podziałem na etapy realizacji: 1 etap - remont budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 2 etap - nadbudowa budynku jednokondygnacyjnego (obecnie budynku magazynowego) z przeznaczeniem na cele biurowe w oparciu o: 1)Koncepcję Architektoniczną przebudowy, nadbudowy i modernizacji ze zmianą przeznaczenia części pomieszczeń budynku Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Wariant IV, 2)Ocenę stanu technicznego fundamentów, ścian i stropodachu części magazynowej budynku Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• An Archi Group Sp. z o.o., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154258,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 236160,00
• Oferta z najniższą ceną: 236160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 276750,00
• Waluta: PLN .Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij