Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

spr 93 -2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa warzyw, owoców, mięsa, artykułów spożywczych , nabiału , mrożonek do Szkoły podstawowej nr 11 w Piasecznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno: Dostawa warzyw , owoców, mięsa, artykułów spożywczych, nabiału, mrożonek do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie w okresie 4 miesięcy
Numer ogłoszenia: 144670 - 2016; data zamieszczenia: 12.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143041 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw , owoców, mięsa, artykułów spożywczych, nabiału, mrożonek do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie w okresie 4 miesięcy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw, owoców, mięsa, artykułów spożywczych, nabiału, mrożonek do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części. Szacowana ilość obiadów 800.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa warzyw, owoców, przetworów warzywno-owocowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• STARLES Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 76, 02-255 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100634,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 92973,02
• Oferta z najniższą ceną: 92973,02 / Oferta z najwyższą ceną: 122213,43
• Waluta: PLN .


Część NR: 2
Nazwa: Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego i ich przetworów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Sprzedaż Artykułów Spożywczych Dariusz Kukier, ul. Pod Bateriami 26, 05-502 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76702,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 74396,08
• Oferta z najniższą ceną: 74396,08 / Oferta z najwyższą ceną: 80880,45
• Waluta: PLN .


Część NR: 3
Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych i mleczarskich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Almax -Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38203,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 34445,43
• Oferta z najniższą ceną: 32445,43 / Oferta z najwyższą ceną: 37789,35
• Waluta: PLN .


Część NR: 4
Nazwa: Dostawa mrożonych, owoców , warzyw i ryb
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• COLDNORD Sp. z o.o, ul. Domaniewska37 lok 2.43, 02-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35385,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 35648,55
• Oferta z najniższą ceną: 35648,55 / Oferta z najwyższą ceną: 35648,55
• Waluta: PLN .
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij