Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

SPR. 96/2016r Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych..

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 146961-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piaseczno
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dostawa została podzielona na 2 zadania.TERMIN ZAMÓWIENIA Termin realizacji...
Termin składania ofert: 2016-08-09
________________________________________
Piaseczno: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych.
Numer ogłoszenia: 141870 - 2016; data zamieszczenia: 06.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146961 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dostawa została podzielona na 2 zadania.TERMIN ZAMÓWIENIA Termin realizacji dla zadania 1 do 30.10.2016r. Termin realizacji dla zadania 2 do 30.09.2016r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Skandynawia - Plac Andrzej Paszkowski, ul.Tarnowiecka 11/12, 04-174 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240175,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 302707,42
• Oferta z najniższą ceną: 302707,42 / Oferta z najwyższą ceną: 302707,42
• Waluta: PLN .Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij