Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

spr 64-2016 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,Usługa asysty technicznej i konserwcji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno: Usługa asysty technicznej i konserwcji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Numer ogłoszenia: 71693 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94374 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa asysty technicznej i konserwcji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Swiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu OTAGO składającego się z 30 podsystemów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Asseco Data Systems S.A., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 395000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 481847,58

Oferta z najniższą ceną: 481847,58 / Oferta z najwyższą ceną: 481847,58

Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający Gmina Piaseczno może udzielić zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z przepisów prawa autorskiego. Jedynym wykonawcą mogącym świadczyć te usługi jest Asseco Data Systems S.A. ul. Żwirki i Wigury 15 81-387 Gdynia adres do korespondencji Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 08-890 Gdańsk dawniej Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Heweliusza 11. Firma ta posiada prawa wyłączne wynikające z praw autorskich do programu aplikacyjnego, które uniemożliwiają wykonanie usługi przez inną firmę. Z tego powodu wyłącznie Firma OTAGO może świadczyć usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania. Skutkuje to tym, że tylko z firmą OTAGO można podpisać umowę, aby program mógł prawidłowo funkcjonować. Tak więc zachodzi związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy istnieniem praw wyłącznych i istnieniem jednego podmiotu zdolnego do realizacji usługi.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij