Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

spr 32-2016 Ogłoszenie o zawarciu umowy, Dostawa mięsa, artykułów spożywczych, wyrobów garmażeryjnych, owoców, warzyw mrożonych i ryb na potrzeby ZSP w Jazgarzewie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno: Dostawa mięsa, artykułów spożywczych, wyrobów garmażeryjnych, owoców, warzyw mrożonych i ryb na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie.
Numer ogłoszenia: 101620 - 2016; data zamieszczenia: 23.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51256 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa, artykułów spożywczych, wyrobów garmażeryjnych, owoców, warzyw mrożonych i ryb na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, artykułów spożywczych, wyrobów garmażeryjnych, owoców, warzyw mrożonych i ryb w asortymencie i ilościach określonych załączniku nr 1 do umowy i opisie przedmiotu zamówienia. Przewidywana liczba objętych obiadami - 270..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Dostawa mięsa i wyrobów z mięsa na potrzeby ZSP w Jazgarzewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BT Sp. z o.o. JAKOMEX S.K., ul. Działkowa 21/25, 05-816 Reguły, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34928,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 45071,06

Oferta z najniższą ceną: 45071,06 / Oferta z najwyższą ceną: 51120,22

Waluta: PLN .


Część NR: 3
Nazwa: Dostawa wyrobów garmażeryjnych na potrzeby ZSP w Jazgarzewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agnes Wołk - Argasińska, Wołk -Karaczewski Sp. j., ul. Szpitalna 58, 05-802 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 888,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5040,00

Oferta z najniższą ceną: 5040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7070,18

Waluta: PLN .


Część NR: 4
Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych oraz ryb na potrzeby ZSP w Jazgarzewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REN Sp. o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12369,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 19337,71

Oferta z najniższą ceną: 19337,71 / Oferta z najwyższą ceną: 24709,13

Waluta: PLN .


Część NR: 5
Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych, nabiału oraz pieczywa na potrzeby ZSP w Jazgarzewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PH ESTA Marcin Bukowski, ul. Jedności 6, 05-506 Lesznowola, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31452,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 47989,64

Oferta z najniższą ceną: 47989,64 / Oferta z najwyższą ceną: 51179,65

Waluta: PLN .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij