Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

spr 14-2016 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Rozbudowa ulic: Północnej, Świerkowej, Brzozowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o długości 2 km wraz z odwodnieniem - etap I - rozbudowa ul. Północnej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie/Kamionka.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno: Rozbudowa ulic: Północnej, Świerkowej, Brzozowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o długości 2 km wraz z odwodnieniem - etap I - rozbudowa ul. Północnej oraz parkingu prz ZSP w Piasecznie/Kamionka.
Numer ogłoszenia: 93662 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21796 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulic: Północnej, Świerkowej, Brzozowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o długości 2 km wraz z odwodnieniem - etap I - rozbudowa ul. Północnej oraz parkingu prz ZSP w Piasecznie/Kamionka..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zadania należy wykonać: roboty drogowe, elektryczne, teletechniczne, rozbiórkę i budowę ogrodzeń, przebudowę gazociągu, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę kanalizacji sanitarnej, roboty zieleniarskie , organizacja ruchu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MABAU So. zo.o. s.k, Szymanów ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4393493,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2681400,00

Oferta z najniższą ceną: 2656800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3418839,60

Waluta: PLN .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij