Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Uchwały uchylone

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Uchwała Nr 9.127.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18marca 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1292/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.02.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Piasecznie

Uchwała Nr 9.127.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18marca 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1292/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.02.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na...

Uchwała Nr 3.37.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1239/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadania mającego na celu rozwiązywanie problemów wynikających z sytuacji przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych i zamieszkałych przez ludzi w powiecie piaseczyńskim.

Pełna treść Uchwały Nr 3.37.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21.01.2014 r. do pobrania po kliknięciu w link.  

Uchwała Nr 26.456.2013 RIO w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1186/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Piasecznie.

Uchwała Nr 26.456.2013 RIO w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1186/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Piasecznie.

Uchwała Nr 26.454.2013 RIO w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 1184/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Uchwała Nr 26.454.2013 RIO w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 1184/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata...

Uchwała Nr 24.420.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1143/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przeds

Pełna treść Uchwały Nr 24.420.2013 r. Kolegium RIO w Warszawie - do pobrania po kliknięciu w link.

Uchwała Nr 20.362.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1074/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków bieżących obejmujących lata 2013-2015

Uchwała Nr 20.362.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1074/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zaciągnięcia...

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 943/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 943/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami:...

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 944/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45, obr 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us, Ls, ul. Dworską oraz ul. Pod Bateriami w gminie Piaseczno

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 944/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami:...

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 1012/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego od południa, zachodu, i północy granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz od wschodu ulicą Okrężną

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 1012/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego od...

Uchwała Nr 13.253.2013' Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 940/XXXIVj2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr 13.253.2013' Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 940/XXXIVj2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i...

Uchwała Nr 7.131.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 855/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.01.2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o któryc

Uchwała Nr 7.131.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 855/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.01.2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych...

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 759/XXVII/20I2 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2l listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w zakresie par. I ust.2 oraz ust. 6, jako niezgodnych z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno

Treść rozstrzygnięcia nadzorczego - kliknij tutaj .

Uchwała Nr 24.297.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 707/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

 Uchwała Nr 24.297.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 707/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Zarządu...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij