W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzje środowiskowe do 30.09.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew.: 351/11, 351/12, 351/15, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/35, 351/36 i 351/37 o powierzchni 17820m2 z obrębu 0019, położonych w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki, dla których prowadzone są KW o numerach WA 1l/00014165/5 oraz WA5M/00430386/4, których to nieruchomości Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Ludowej 14 w Warszawie jest właścicielem wszczęte na wniosek Pani Anny Mihułka – pełnomocnika Inwestora Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, zostało zakończone.

ZAWIADOMIENIE

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew.: 351/11, 351/12, 351/15, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/35, 351/36 i 351/37 o powierzchni 17820m2 z obrębu 0019, położonych w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki, dla których prowadzone są KW o numerach WA 1l/00014165/5 oraz WA5M/00430386/4, których to nieruchomości Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Ludowej 14 w Warszawie jest właścicielem zawiadamia, że z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, decyzja zostanie wydana w terminie do dnia 14 grudnia 2012r.

ZAWIADOMIENIE

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, gm. Piaseczno na działkach nr ew. 388/1, 389/1, 389/2, 408/1 obręb Głosków i działkach nr ew. 9 i 11 obręb PGR Głosków zawiadamia, że  decyzja zostanie wydana w terminie do dnia 21 grudnia 2012r.

INFORMACJA

Informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak WOOŚ-II.4240.1223.2012.MK z dnia 16 października 2012r. wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew.: 351/11, 351/12, 351/15, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/35, 351/36 i 351/37 o powierzchni 17820m2 z obrębu 0019, położonych w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki, dla których prowadzone są KW o numerach WA 1l/00014165/5 oraz WA5M/00430386/4, których to nieruchomości Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Ludowej 14 w Warszawie jest właścicielem.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek p. Anny Mihułki pełnomocnika inwestora Bouygues Immobiler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 351/11, 351/12, 351/15, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/35, 351/36, 351/37 o powierzchni 17820m2 z obrębu 0019 położonych w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki, dla których prowadzone są KW o numerach WA1I/00014165/5 oraz WA5M/00430386/4, których to nieruchomości Bouygues Immobiler Polska Sp. z o.o. z siedziba przy Al. Armii Ludowej 14 w Warszawie jest właścicielem.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 351/11, 351/12, 351/15, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/35, 351/36, 351/37 o powierzchni 17820m2 z obrębu 0019 położonych w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki, dla których prowadzone są KW o numerach WA1I/00014165/5 oraz WA5M/00430386/4, których to nieruchomości Bouygues Immobiler Polska Sp. z o.o. z siedziba przy Al. Armii Ludowej 14 w Warszawie jest właścicielem.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek p. Wojciecha Łyżwy pełnomocnika inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, Gm. Piaseczno na działkach nr ew.: 388/1; 389/1; 389/2; 408/1 obręb Głosków i dz. nr ew. 9; 11 obręb PGR Głosków

Obwieszczenie

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, Gm. Piaseczno na działkach nr ew.: 388/1; 389/1; 389/2; 408/1 obręb Głosków i dz. nr ew. 9; 11 obręb PGR Głosków.

Obiweszczenie

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że od decyzji nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 03.08.2012r. znak OŚR.6220.7.45.2011.MS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie, wpłynęło w dniu 20.08.2012r. odwołanie