Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kryteria

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


l.p. kryteria punkty
1. Rodzice / opiekunowie stale mieszkają na terenie Gminy Piaseczno 20
2. Rodzice / opiekunowie rozliczają się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie 20
3. Rodzice / opiekunowie pracują / uczą się w systemie dziennym 20
4. Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 20
5. Dzieci z rodzin wielodzietnych 10
6. Niepełnosprawność dziecka 15
7. Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice lub rodzeństwo) 10
8. Dzieci objęte pieczą zastępczą 15
9. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki 10
10. Rodzice / opiekunowie samotnie wychowujący dzieci 5
11. Inne ważne względy społeczne 5

suma                                                                                                                            150


Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

oświadczenie –zgodnie z art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/opiekunów prawnych, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT.
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy prawo oświatowe) w przypadku kryterium samotność rodzica.
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2046 ze zm.) oraz art. 131 ust. 2 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 697 ze zm.), art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)


UWAGA: w przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij