Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kryteria

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR SS.0050.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji do żłobków, w ramach realizacji zadania: opieka sprawowana w formie żłobka dla mieszkańców Gminy Piaseczno w okresie od 01.01.2016r – 31.12.2018r.

l.p. kryteria punkty
1. Rodzice / opiekunowie stale mieszkają na terenie Gminy Piaseczno 20
2. Rodzice / opiekunowie rozliczają się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie 20
3. Rodzice / opiekunowie pracują / uczą się w systemie dziennym 20
4. Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 20
5. Dzieci z rodzin wielodzietnych 10
6. Niepełnosprawność dziecka 15
7. Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice lub rodzeństwo) 10
8. Dzieci objęte pieczą zastępczą 15
9. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki 10
10. Rodzice / opiekunowie samotnie wychowujący dzieci 5
11. Inne ważne względy społeczne 5

suma                                                                                                                     150


Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

oświadczenie – (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/opiekunów prawnych, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty) w przypadku kryterium samotność rodzica
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721, ze zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135, z 2012 roku poz. 1519 oraz z 2013 roku poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1 d ustawy o systemie oświaty).


UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)


UWAGA: w przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij