W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30 000 euro

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego do kwoty 14 000 Euro na zrealizowanie na terenie gminy Piaseczno imprezy edukacyjno – informacyjnej pod nazwą Dzień energii i recyklingu

W związku z potrzebą zrealizowania na terenie gminy Piaseczno imprezy edukacyjno – informacyjnej zwanej dalej Dniem energii i recyklingu, 20 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zostało umieszczone zapytanie ofertowe, które stanowi załącznik do protokołu. Ponadto ww....

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025 z prognozą oddziaływania na środowisko” - informacja dla oferentów

W zapytaniu ofertowym na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025 z prognozą oddziaływania na środowisko jako kryterium wyboru oferty wskazano najniższą cenę. Wobec powyższego jako wykonawcę wybrano spółkę Instytut Zrównoważonego Rozwoju...

„Zapytanie ofertowe” do kwoty 30 000 EURO na wykonanie operatów szacunkowych

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno GGG.0050.9.2017 z dnia 02.02.2017 r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.)...

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 14.000 Euro na: Pełnienie zastępczego nadzoru autorskiego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej nad realizacją inwestycji pod nazwą „Modernizacja, rozbiórka i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia przy Al. Kasztanów 12 w Piasecznie i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie”

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 14.000 Euro na: Pełnienie zastępczego nadzoru autorskiego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej nad realizacją inwestycji pod nazwą „Modernizacja, rozbiórka i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu...

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 30 000 EURO na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno położonego przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych i pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie w/w dokumentacji

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 30 000 EURO na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno położonego przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych i pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie w/w dokumentacji

Protokół u udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EURO na " Opracowanie dokumentu strategicznego w zakresie polityki zdrowotnej Gminy Piaseczno, z oceną stanu zdrowia oraz określeniem oczekiwań zdrowotnych mieszkańców Gminy Piaseczno na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej".

Proszę kliknąć w poniższy link:  Protokół u udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EURO na " Opracowanie dokumentu strategicznego w zakresie polityki zdrowotnej Gminy Piaseczno, z oceną stanu zdrowia oraz określeniem oczekiwań zdrowotnych mieszkańców Gminy Piaseczno na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej".

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 14.000 Euro na opracowanie Inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzy technicznej zabytkowego budynku- pałacyku "Poniatówki" mieszczącego się w parku miejskim przy ul. Chyliczkowskiej 20G w Piasecznie

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 14.000 Euro na opracowanie Inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzy technicznej zabytkowego budynku- pałacyku "Poniatówki" mieszczącego się w parku miejskim przy ul. Chyliczkowskiej 20G w Piasecznie. 

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 30.000 Euro na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno położonego przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych i pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie w/w dokumentacji.

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 30.000 Euro na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno położonego przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych i pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie w/w dokumentacji.

Protokół z wyboru oferty na opracowanie studium wykonalności w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 5.3

Protokół z wyboru oferty na opracowanie studium wykonalności w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 5.3

Protokół z wyboru oferty na opracowanie studium wykonalności w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Protokół z wyboru oferty na opracowanie studium wykonalności  w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 30 000 euro na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę sali sportowej z łącznikiem w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie, zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

Protokół z udzielenia zapytania ofertowego do kwoty 30 000 euro na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę sali sportowej z łącznikiem w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie, zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego