W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6309 artykułów
Wniosek w sprawie: dostawienia słupka na chodniku ul. Sikorskiego przy tzw. Titaniku
Wniosek w sprawie dostawienia słupka na chodniku ul. Sikorskiego przy tzw. Titaniku
Tożsamość radnego Piotr Obłoza
Znak sprawy: UiA.6730.43.2020.KT warunki zabudowy dz. 2/33 Głosków PGR
Znak sprawy UiA.6730.43.2020.KT warunki zabudowy dz. 2/33 Głosków PGR
Znak pisma UiA.6730.43.2020.KT
Rodzaj dokumentu Uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2021-02-19 UiA .6730.43.2020.KT  OBWIESZCZENIE         Niniejszym informuję, że w związku z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr  ew. 2/33 położonej w Głoskowie PGR  gm. Piaseczno został przesłany do uzgodnienia z: 1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  - w zakresie ochrony  przyrody,2. Wydziałem Infrastrukury  i  Transportu Publicznego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.         z up. Burmistrza Miasta i G,miny Piaseczno  mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury  
stanowisko: Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
stanowisko Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
termin składania ofert
miejsce składania ofert pokój 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty
Znak sprawy: OŚR.6220.17.2020.ŁM
Znak sprawy OŚR.6220.17.2020.ŁM
Rodzaj dokumentu Decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]zawiadamiające Strony, że w dniu 25.02.2021 r. została wydana Decyzja Nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie zespołu budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Cichej Łąki w Piasecznie[koniec][/ukryj]                                                                             Piaseczno, dn. 25.02.2021 r. OŚR.6220.17.2020.ŁM                                                             O B W I E SZ C Z E N I EUrząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamia Strony, że w dniu 25.02.2021 r. została wydana Decyzja Nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie zespołu budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Cichej Łąki w Piasecznie.Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie pokój 104.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego od publicznego ogłoszenia. Otrzymują:1. p. Anna Mojzesowicz - pełnomocnik Inwestora2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno- strona internetowa Urzędu- Sołtys wsi Julianów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)3. a/a
Znak sprawy: OŚR.6220.17.2020.ŁM
Znak sprawy OŚR.6220.17.2020.ŁM
Rodzaj dokumentu Decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]zawiadamiające, że w dniu 25.02.2021 r. została wydana Decyzja Nr 2/2021  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Cichej Łąki w Piasecznie[koniec][/ukryj]                                                                             Piaseczno, dn. 25.02.2021 r. OŚR.6220.17.2020.ŁMO B W I E SZ C Z E N I EUrząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25.02.2021 r. została wydana Decyzja Nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Cichej Łąki w Piasecznie Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Świętojańskiej 5A  w Piasecznie, pokój  nr 104.Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno:http://www.ekokarty.pl/wykaz/umpiasecznopod nr karty 42/2021Otrzymują:1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + a/a
Znak sprawy: OŚR.6220.22.2020
Znak sprawy OŚR.6220.22.2020
Rodzaj dokumentu Inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2823W Krępa - Nowinki[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 24.02.2021 r.  OŚR.6220.22.2020.PG  O b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2823W Krępa - Nowinki. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 26 kwietnia 2021 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu. Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1. Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2. Sołtysa Chojnowa (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)3. Sołtysa Zalesia Górnego (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)4. a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Obwieszczenie

zawiadamiające, że w dniu 25.02.2021 r. została wydana Decyzja Nr 2/2021  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Cichej Łąki w Piasecznie

Obwieszczenie

zawiadamia Strony, że w dniu 25.02.2021 r. została wydana Decyzja Nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie zespołu budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Cichej Łąki w Piasecznie

zamówienie na: Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego.
zamówienie na Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego.
Status zamówienia aktualne
zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa Poniżej 3.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert UMiGP kancelaria
stanowisko: Podinspektor w Wydziale Finansowym
stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowym
miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Znak sprawy: UiA.6730.38.2020.AK Budynek mieszkalny jednorodzinny Chyliczki dz. nr 50/48
Znak sprawy UiA.6730.38.2020.AK Budynek mieszkalny jednorodzinny Chyliczki dz. nr 50/48
Rodzaj dokumentu Inne
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                                             Piaseczno, dnia 2021-02-19UiA .6730.44.2020.AK                                                  OBWIESZCZENIE        Niniejszym  informuję, że w związku z art. 53 ust. 4  Ustawy z dnia 27 maja 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 293 ze zm.)  projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr  ew. 50/48 położonej we wsi Chyliczki został przesłany do uzgodnienia z:1.       Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  - w zakresie ochrony  przyrody,2.       Starostą Piaseczyńskim - w odniesieniu do ochrony gruntów rolnych,3.       Wydziałem Infrastrutury  i  Transportu Publicznego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 4.       Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie melioracji wodnych -  zakresie melioracji wodnych   z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch.  Anna Pakulińska-Attia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Znak sprawy: UiA.6730.38.2020.AK Budynek mieszkalny jednorodzinny Chyliczki dz. nr 48/68, 50/72
Znak sprawy UiA.6730.38.2020.AK Budynek mieszkalny jednorodzinny Chyliczki dz. nr 48/68, 50/72
Rodzaj dokumentu Inne
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                                            Piaseczno, dnia 2021-02-19UiA .6730.38.2020.AK                                            OBWIESZCZENIE         Niniejszym  informuję, że w związku z art. 53 ust. 4  Ustawy z dnia 27 maja 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 293 ze zm.)  projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach nr. ew. 48/68 i 50/72 położonych w obrębie geodezyjnym Chyliczki, gm. Piaseczno został przesłany do uzgodnienia z:1.       Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  - w zakresie ochrony  przyrody,2.       Starostą Piaseczyńskim - w odniesieniu do ochrony gruntów rolnych,3.       Wydziałem Infrastrutury  i  Transportu Publicznego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 4.       Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie melioracji wodnych -  zakresie melioracji wodnych   z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch.  Anna Pakulińska-Attia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury  
Znak sprawy: WOOŚ-II.420.333.2018.SM
Znak sprawy WOOŚ-II.420.333.2018.SM
Rodzaj dokumentu Decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]dot. wydanej decyzji środowiskowej dla przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie Skolimowa w gm. Konstancin-Jeziorna[koniec][/ukryj]
Znak sprawy: OŚR.6131.169.2020.MK
Znak sprawy OŚR.6131.169.2020.MK
Rodzaj dokumentu Zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach 116 cm, 111 cm, 103 cm na wys. 130 cm z działki ew. 45, obręb 15 w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 14[koniec][/ukryj]     Piaseczno, dn. 18.02.2021 r. OŚR.6131.169.2020.MK O B W I E S Z C Z E N I Eo zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 49a oraz 49 § 2 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach 116 cm, 111 cm, 103 cm na wys. 130 cm z działki ew. 45, obręb 15 w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 14, wszczęte na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” z siedzibą w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 32A, zostało zakończone. Data wpływu ww. wniosku do Kancelarii UMiG Piaseczno to 11 grudnia 2020 roku. Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A pokój 101, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia. Otrzymują:1. Strony postępowania zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno2. Ad/a 
Znak sprawy: OŚR.6220.4.2021
Znak sprawy OŚR.6220.4.2021
Rodzaj dokumentu Inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie terenu zewnętrznego Oddziału Prewencji Policji  w Warszawie w zakresie kanalizacji teletechnicznej, wykonania odwodnienia terenu, budowy wiat samochodowych, przebudowy parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym nr 2/183 w obrębie 4, ul. Puławska 44E, 05-509 Piaseczno[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 22.02.2021 r. OŚR.6220.4.2021.PG  O b w i e s z c z e n i e  Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że na wniosek p. Tomasza Beredy - pełnomocnika Komendy Stołecznej Policji zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie terenu zewnętrznego Oddziału Prewencji Policji  w Warszawie w zakresie kanalizacji teletechnicznej, wykonania odwodnienia terenu, budowy wiat samochodowych, przebudowy parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym nr 2/183 w obrębie 4, ul. Puławska 44E, 05-509 Piaseczno.Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańska 5A pokój 104 w godzinach pracy Urzędu oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 70 17 528.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia. Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1. Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2. a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Znak sprawy: OŚR.6220.4.2021
Znak sprawy OŚR.6220.4.2021
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie terenu zewnętrznego Oddziału Prewencji Policji  w Warszawie w zakresie kanalizacji teletechnicznej, wykonania odwodnienia terenu, budowy wiat samochodowych, przebudowy parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym nr 2/183 w obrębie 4, ul. Puławska 44E, 05-509 Piaseczno[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 22.02.2021 r. OŚR.6220.4.2021.PG O b w i e s z c z e n i e  Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że na wniosek p. Tomasza Beredy - pełnomocnika Komendy Stołecznej Policji zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie terenu zewnętrznego Oddziału Prewencji Policji  w Warszawie w zakresie kanalizacji teletechnicznej, wykonania odwodnienia terenu, budowy wiat samochodowych, przebudowy parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym nr 2/183 w obrębie 4, ul. Puławska 44E, 05-509 Piaseczno.Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańska 5A pokój 104 w godzinach pracy Urzędu oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 70 17 528.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia. Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1. Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2. a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Interpelacja w sprawie: udzielenia informacji nt. wystawionych przez Straż Miejską mandatów za zabrudzenie ul. Rekreacyjnej w Józefosławiu
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji nt. wystawionych przez Straż Miejską mandatów za zabrudzenie ul. Rekreacyjnej w Józefosławiu
Tożsamość radnego Hanna Krzyżewska
Interpelacja w sprawie: zagospodarowania na cele rekreacyjne górki nasypu istniejącego w pobliżu osiiedla Nasz Zdrowy Dom w Julianowie
Interpelacja w sprawie zagospodarowania na cele rekreacyjne górki nasypu istniejącego w pobliżu osiiedla Nasz Zdrowy Dom w Julianowie
Tożsamość radnego Hanna Krzyżewska
Interpelacja w sprawie: usprawnienia dojazdu dla mieszkanców Zielonego Wzgórza w Głoskowie
Interpelacja w sprawie usprawnienia dojazdu dla mieszkanców Zielonego Wzgórza w Głoskowie
Tożsamość radnego Renata Mirosław