Urodziłam się w Warszawie, gdzie się wychowałam i wykształciłam. Nie należę i nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej. Od roku 1998 mieszkam w Julianowie, gdzie od 15 lat nieprzerwanie jestem członkiem kolejnych Rad Sołeckich, a prezesem Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów” od chwili jego powstania w 2007r. (trzecią kadencję).

W latach 2010 - 2014 byłam radną Rady Miejskiej Piaseczna, w której pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej.

Jestem mężatką, mam dwóch synów i dwie wnuczki. Z wykształcenia jestem hotelarzem, ( pracowałam w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Orbis” w Warszawie, teraz jestem na emeryturze); z zamiłowania humanistką i społecznikiem.

Społecznie działam „od zawsze”, m.in. prowadziłam biuro Fundacji Pilotów i Spadochroniarzy „Gloria Aeronauticis”.

W Radzie Miejskiej kadencji 2014-2018 postanowiłam pracować w komisjach:
- Polityki Gospodarczej,
- Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego,
- Zdrowia i Opieki Społecznej.

Zgłoszona przez KWW Nasza Gmina Nasz Powiat w okręgu nr 16.