Imię i nazwisko Telefon Pokój
Elżbieta Gwara 70 17 560 30
Grażyna Wierzchowska 70 17 562 30

Kontakt do biura - rada@piaseczno.eu

Zakres wykonywanych zadań:

  • Przygotowanie i obsługa posiedzeń rady miejskiej oraz komisji problemowych
  • Obsługa kancelaryjna przewodniczącego Rady Miejskiej oraz komisji problemowych.
  • Publikowanie uchwał oraz innych dokumentów będących przedmiotem pracy Rady Miejskiej na stronach internetowych Gminy Piaseczno.
  • Przygotowywanie projektu budżetu w zakresie działania biura rady.
  • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu.