Imię i nazwisko Telefon Pokój
Elżbieta Gwara 70 17 560 30
Grażyna Wierzchowska 70 17 562 30

Kontakt do biura - rada@piaseczno.eu

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń rady miejskiej oraz komisji problemowych
  2. Obsługa kancelaryjna przewodniczącego Rady Miejskiej oraz komisji problemowych.
  3. Publikowanie uchwał oraz innych dokumentów będących przedmiotem pracy Rady Miejskiej na stronach internetowych Gminy Piaseczno.