Karta Informacyjna

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu / najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno, zamianę lokalu.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Polityki Mieszkaniowej - Naczelnik Wydziału: Ewa Witkowska,
Szczegółowe informacje: Główny specjalista – Urszula Mikułowska, tel. (022) 70 17 566.

2. Wymagane dokumenty.

W Kancelarii należy złożyć:

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu / najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno, zamianę lokalu wraz z załącznikami.

(wniosek można pobrać na dole strony oraz dostępny jest w Kancelarii Urzędu)

 3. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów odpowiedź zostanie wydana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 4. Opłaty.

- brak opłat

 5. Doręczenie decyzji.

- odpowiedź zostanie przesłana na adres wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub

- odpowiedź można odebrać osobiście.

 6. Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1182 z późn. zm.).

- Uchwała nr 323/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.09.2019 r. poz 11242).

Urząd jest czynny:

poniedziałek w godzinach 8.00-18.00

wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Wydział Polityki Mieszkaniowej mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 1.

Kasa Urzędu znajduje się w budynku przy ul. Kościuszki 5 na parterze i jest czynna:

poniedziałek w godzinach 8.00-18.00

wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Pliki do pobrania: