wniosek do pobrania na dole strony

Karta Informacyjna UiA/01/01/W  UiA/05/01/W


Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyoraz zaświadczenia.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Szczegółowe informacje
Osoba Pokój Telefon Teren
Andrzej Komorowski 47 (piętro I) 22-70-17-553 Bogatki, Grochowa, Henryków Urocze, Jesówka, Pęchery, Runów, Wólka Pęcherska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Gołków, Szczaki, Wólka Pracka, Złotokłos, Wólka Pracka PGR, Zawady
Agnieszka Zubala 47 (piętro I) 22-70-17-553 Baszkówka, Bąkówka, Głosków PGR, Kuleszówka, Robercin, Antoninów, Mieszkowo, Wola Gołkowska, Jazgarzew, Łbiska, Żabieniec, Pilawa, Chojnów, Orzeszyn, Nowinki, Karolin PGR
Paweł Tyc 46(piętro I) 22-70-17-552 Bobrowiec, Chylice, Chyliczki, Głosków, Głosków-Letnisko, Jastrzębie, Julianów, Kamionka, Pólko, Siedliska, Józefosław I, II, III
    22-70-17-551  
    22-70-17-551  

 

Krzysztof Tobiasz Piętro I, pok. nr 46, tel. 70 17 552
- teren: Bobrowiec, Chylice, Chyliczki, Głosków, Głosków-Letnisko, Jastrzębie, Julianów, Kamionka, Pólko, Siedliska, Józefosław I, II, III

Hanna Durlej Piętro I, pok. 47, tel. 70 17 553
- teren:

Zygmunt Podgórski oraz Małgorzata Miksa - Piętro I, pok. nr 46 tel. 70 17 551
-teren: miasto Piaseczno

2. Wymagane dokumenty.

Należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny na miejscu w kancelarii lub na dole strony do pobrania

W załączeniu aktualna mapa wskazująca lokalizację działki i jej granice szt. 1 (mapę poglądową można wydrukować z gminnego portalu http://piaseczno.e-mapa.net/ )3. Opłaty.

Od wypisu i wyrysu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
c) załącznik graficzny A4 - 20 zł/szt
d) nie więcej niż 200 zł za całość

Od zaświadczenia - 17 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wypis i wyrys z planu zostanie wydany nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a zaświadczenie nie później niż 7 dni.

5. Doręczenie.

- wypis i wyrys oraz zaświadczenie odbiera się osobiście w pokoju nr 48 lub po całkowitym uiszczeniu wymaganej opłaty istnieje możliwość przesłania pocztą.

6. Tryb odwoławczy.

brak

7. Podstawa prawna.

· ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
· art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Urząd jest czynny:
poniedziałek
w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00